PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
PODMÍNKY PRODEJE

Část I.
1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

3. Prohlášení:
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.Podmínky prodeje
část 2:
Před zakoupením věci si pozorně přečtětě popis a ujistěte se že souhlasíte s výší poštovného.Nabízím zde anglický second hand a objednávám jen mix krátce nošených a nových věci-crem,outlet atd..Věci peru výjimečně,mám za to že si doma věci vyperete po svém.Obuv a kabelky nečistím-před focením je pouze obetřu..Máte-li jakýkoliv dotaz,kontaktujte mě před nákupem.Máte-li problém s koupenou věcí-reklamujte IHNED!Paragony vystavuji na požádání.VYHRAZUJI SI PRÁVO NA ZÁKAZ UDĚLOVÁNÍ NEGATIVU BEZ MÉHO VĚDOMÍ.MÁM PRÁVO SE K PŘÍPADNÉ REKLAMACI VYJÁDŘIT A MÍT MOŽNOST JI ŘEŠIT.Co se týče poštovného-to není jen odeslání-respektujte prosím i mé výdaje-tuto práci provozuji jako OSVČ-tudíž výdaje a náklady mám jiné než maminka která prodává to co doma nevyužije.Poštovné - ZÁSILKOVNA - 70KČ včetně balného atd..NUTNO ZASLAT ADRESU NA BALÍČEK,ADRESU VAŠÍ ZÁSILKOVNY,VÁŠ EMAIL A TELEFONNÍ ČÍSLO - PRO POTŘEBU ZÁSILKOVNY...Větší balíčky které zásilkovna neakceptuje zasílám ČP DLE TARIFU..U objednávek zboží k dalšímu prodeji poštovné upřesním v objednávce.Reklamovat je možné pouze písemným způsobem-emailem-kde slušně , jasně a srozumitelně popíšete důvod reklamace.Při té spoustě věciček které mi pod rukama projdou se může stát že něco přehlídnu-proto uchovávám fota nějakou dobu v archívu kvůli případné reklamaci-možnost zvětšení a dohledání co jsem přehlídla.Přímý negativ bez komunikace se mnou budu považovat za hrubé porušení podmínek.Platbu očekávám na účtě do týdne-pokud se nedomluvíme jinak.POKUD JE NĚJAKÝ PROBLÉM - SDĚLTE MI TO PROSÍM DO 3 DNŮ.NEŽ AŽ VĚC ONOSÍTE :-).VE VZKAZECH NA BAZÁRKU NAJDETE KOMU BYL ODESLÁN BALÍČEK.ČÍSLO ÚČTU OBDRŽÍTE V PODKLADECH-NEZAPOMEŇTE MI ZASLAT ADRESU NEBO POTVRDIT TU KTEROU MÁTE V PROFILU!!! V OSTRAVĚ JE MOŽNOST VYZVEDNUTÍ OSOBNĚ VE VEČERNÍCH HODINÁCH-PŘEVÁŽNĚ PO 18H,ALE POUZE PO ÚHRADĚ PŘEDEM NA ÚČET!!!.DLE ZÁKONA O EET NEMŮŽU PŘIJÍMAT PLATBY V HOTOVOSTI!!
.
IČO 74727508
SÍDLO PODNIKÁNÍ
MARIE DRÁBKOVÁ
VÁCLAVA KOŠAŘE 36
700 30 OSTRAVA DUBINA
NEJSEM PLÁTCE DPH
NA SLOVENSKO NEZASÍLÁM !!!

GDPR V režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů - S ohledem na novou evropskou legislativu GDPR Vás žádám o potvrzení souhlasu s novými podmínkami, díky kterým budou Vaše osobní údaje ještě ve větším bezpečí.
S platností od 25.května 2018 s každou přijatou objednávkou udělujete souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje - tzn. jméno a příjmení, adresa a někdy tel.číslo jsou nutné k tomu, aby byla Vaše objednávka odeslána. Zásilky zasílám přes Českou poštu, Vaše osobní údaje tedy předávám pouze ČP. Vaše osobní údaje nejsou k žádnému jinému účelu používány.
Pokud tedy u mě objednáte, dáváte mi tím souhlas se zpracováním osobních údajů.
V případě dotazů se na mě obraťte.
Podmínky byly naposledy upraveny: 2.12.2020, 15:11
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt |
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu