PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Milé Dámy a Pánové,

vítejte na našich stránkách. PřejemeVám příjemný nákup a naprostou spokojenost při naších obchůdcích.

Nabízíme Vám zboží s velmi nízkou prodejní cenou než je na trhu. Jedná se ooutlet a customer return - oblečení vrácené do obchodů s uvedenou vadou.
Zboží je dováženo s Anglie, pokud není uvedeno jinak přímo v textu nabízeného zboží máme k prodeji pouze inzerovaný kus.Nicméně né vždy se jedná o nové zboží nebo bezvadné, z tohoto důvodů prosím přistupujte ke koupi obezřetně, čtěte pořádně popisky a prohlédněte si fotografie, kde se snažím vše důkladně nafotit. Vyhneme se tak zbytečným vratkám. A ušetříte si své náklady na poštovné. Upozorňuji, že pošotvné za vrácení zboží typu nesedí mi, nelíbí se mi apod.
!!!!!!!!!!!!!NEHRADÍME !!!!!!!

Vše je dané u konkrétně nabízené věci v popisu, pokud by se tak nestalo, určitě se domluvíme na rozumné kompenzaci.

Měření je +-2cm, každý měříme jinak v jiných místech počítejte s tím, popřípadě si napište o přeměření

Rezervace držíme 24h, pokud se neozvete nebo se individuálně neodmluvíme, podstupujeme druhému zájemci. Pokud danou objedávku nezrušíte a po výzvě k uhrazení nezaplatíte, udělujeme negativní hodnocení, neregistrované připusujeme na černou listinu nespolehlivých nakupujících.

Vaši obejdnávku vyřídíme Nejpozději do 24h a zašleme podklady k platbě.
Platbu očekáváme na účtě nejpozději do týdne,pokud se nedomluvíme jinak, například počkání na mateřskou, výplatu a jiné .....

Pokud chcete podrobnější informace k dané věci,napište,vše rádi zodpovíme

Poštovné dle tarifu ČP. U více kusů se poštovné automaticky vyšší. Do zahraničí, a na dobírku nezasíláme. Věci nesměňujeme !!!! Slevy neslučujeme


Hodnocení píšeme v případě, že jej Vy napíšete jako první. :-)))))

Pokud chcete zaslat na jinou adresu než máte uvedeno na MMB, prosíme o zaslání.

Pošta odchází nejpozději třetí pracovní den odedne připsání na účet..Pro urychlení mi můžete poslat info o platbě
/ formou kopii příkazu atd. /
Odeslání balíčku najdete u nás v albu.
Doklad je vydán na vyžádání.

Obecné podmínky

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


REKLAMACE:
Reklamace zboží dle zákona o ochraně spotřebitele tj. vracíme zpět celou částku, která byla připsána na účet včetně poštovného, v případě přehlédnutí a neuvedení vady

VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU DO 14 DNU:
V souladu se zákonem č. 367/2000 , prodávající umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zásilky s novým zbožím toto zboží bez udání důvodu vrátit. Zboží bude zákazníkem odesláno pouze doporučeně a nikdy ne formou dobírky a to na adresu sídla prodejce.
V případě vrácení zboží, které BYLO POUŽÍVÁNO, je ušpiněné, nebo poškozené, si provozovatel vyhrazuje právo vrátit částku poměrně sníženou o vzniklé opotřebení.
Kupujícímu bude do 10 dnů vrácena celá částka za zboží
Vrácení výrobku dodavateli provádí spotřebitel na vlastní náklady.

ZÁRUKA:
Na nové zboží se vzahuje záruka dle zákona o ochrany spotřebitele,
Na použité zboží neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky, v žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem využívány a zpracovávány či předávány dalším osobám

Adresa pro zaslání zboží zpět:

Ing. Martin Petřík
Rezkova 10
700 30 Ostrava

Provozovatel:
Topget Corporation s.r.o.
V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava
IČO:29461031

Zásady ochrany osobních údajů


Základní seznámení s ochranou osobních údajů.

Která data a o kom eviduji:
Jméno a příjmení,
doručovací adresa,
emailová konverzace pro případ dohledání Vašich nákupů a mých podkladů k platbám pro Vás. Z důvodů daňové evidence eviduji v účetnictví číslo Vašeho účtu při platbách převodem v bankovních výpisech.
Na co tyto informace potřebuji:
Z důvodu daňové evidence musím uchovávat informace o platbách v elektronické a papírové podobě.
Po uplynutí záruční doby jsou Vaše emaily vymazány. Emaily provozuji, pomocí služby seznam.cz
Máte-li v elektronickém podpisu emailu uvedené informace mimo výše zmíněné, pak tyto informace nebudu zpracovávat.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Aby náš eshop (obchod na webu mimibazar.cz nebo facebook.com) mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.
Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je:
Karin Petříková
IČO: 06642705,
se sídlem: Rezkova 2962/10, 700 30, Ostrava – Zábřeh,
telefon: 737 453 834,
e-mail: kamasof@seznam.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.
Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení
vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a
příjmení, doručovací adresu, email, číslo bankovního
účtu, objednané zboží a jeho cenu.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní
údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.

V rámci daňové evidence a plnění zákonné povinnosti jsou Vaše informace a faktury v elektronické podobě uloženy jen v mém osobním počítači, který je chráněn heslem. Můj počítač používá firewall, pravidelně aktualizuji antivirovou ochranu a neukládám data
na veřejných úložištích. V papírové podobě jsou všechny dokumenty uloženy v samostatně uzamykatelném prostoru.

Cookies nepoužívám
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Zda a jakým způsobem využívají cookies weby přes, které prodávám nebo komunikuji si musíte ověřit a případně odsouhlasit sami.
Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
• právo osobní údaje opravit či doplnit;
• právo požadovat omezení zpracování;
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
• právo požadovat přenesení údajů;
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
Podmínky byly naposledy upraveny: 25.5.2018, 7:49
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt