Pracovni listy pro predskolakyNasla jsem stranky s pracovnimi listy pro predskoaky. Treba se bude nekomu hodit

http://picasaweb.google.com/ursulajda/PracovniListyProPredskolaky