Po uplynutí doby na archivaci účetních dokladů lze
tyto skartovat ve firmě, nebo musím mít doklad o skartaci od firmy k tomu určené?
FOTKU MOHOU KOMENTOVAT POUZE REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ
Fotografie má celkem 1 komentář