PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Obchod Agami spravuje firma Agata Magdalena Kloučková
IČ 02564785
DIC: CZ682172831
Hartavská 258, 463 34, Hrádek nad Nisou - Loučná


Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Objednávku můžete stornovat do 24 hodin od objednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Kontrola dodávky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře popř. bylo zasláno jiné zboží, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupujícímu doporučeno tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Kupující je povinen zboží bez prodlení zkontrolovat a v případě zjištění nesrovnalostí oznámit prodejci nejdéle však do 14ti dnů od převzetí.

Záruční podmínky
Kupující je povinnen zboží po převzetí zkontrolovat a to jak z hlediska poškození tak úplnosti zboží či zásilky. Kupující může do 14 ti dnů poškozené zboží vrátit prodejci nebo oznámit poškození nebo závadu zboží či zásilky a zaslat bez zbytečného odkladu k reklamaci. V případě, že 14ti denní doby nebylo nijak využito, vztahuje se na zboží 2 letá záruka, která začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Reklamace
Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující povinen dále zkontrolovat, jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky: Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem, nebo písemně na adresu firmy, nezapomeňte na základní údaje:
- jaké zboží reklamujete
- důvod reklamace
- termín nákupu
- číslo objednávky
- kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy
Zboží můžete vrátit bez udání důvodů do 14-ti dnů od obdržení zásilky. Zboží by nemělo nést žádné známky použití ani opotřebení. Zboží vracíte v tomto případě na svoje náklady.
Podmínky byly naposledy upraveny: 9.3.2016, 11:33
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.