Zobrazit přihlášovací formulář

Informace o fungování a efektivnosti interního systému pro vyřizování stížností

Na tomto místě budou přístupné informace o fungování a efektivnosti interního systému pro vyřizování stížností, který zřídila společnost CZECH NEWS CENTER a.s. jakožto poskytovatel online zprostředkovatelských služeb. Budou zde uvedeny a v předepsaném intervalu aktualizovány informace o celkovém počtu podaných stížností, o jejich druhu, průměrné době pro jejich vyřízení a to včetně souhrnné informace o výsledku stížností. 

 

Kategorie