PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Dobrý den, vítejte na stránkách našeho obchůdku!!!

Provozovatel:

Mgr.Bc. Kristina Gajdošová Strejčková
Mgr. Jarmila Nygrýnová, osoba spolupracující
Lidická 819
336 01 Blovice
IČ: 05541531
email : kristina.strejckova@seznam.cz

PŘED NÁKUPEM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY PRODEJE, při jakémkoli zájmu předpokládám, že jste s podmínkami srozuměni.

Prodáváme outletové zboží, proto ty příznivé ceny. Zboží je na 100% originál. Někde může být malá chybka, ale vždy bude uvedena v popisu věci. Pokud by se něco našlo až po odeslání, určitě se individuálně domluvíme či vrátíme peníze až věc dorazí doporučeně zpět.

Nabízíme věci sportovních značek Puma a Adidas.
Věci Puma jsou vždy s visačkami dle dané kolekce, pokud by byla jistá věc bez visačky, vždy to bude uvedeno v popisu konkrétní věci. Boty jsou buď včetně krabice, nebo poslední páry bot v akčních cenách jsou výhradně bez krabic - opět uvedeno v popisu.
Věci Adidas mohou být následující:
Oblečení má klasické visačky.
Oblečení má malé bílé visačky s označením B WARE = vzorové kusy od daných modelů, většinou pouze po jednom či maximálně dvou kusech od velikosti. Nejedná se o 2.jakost !!! Jsou to tak zvané MUSTERTEILE (MUSTER = vzor).
2. jakost je od výrobce Adidas značena jako ZWEITE WAHL a na obchůdku toto zboží nemáme, pokud by případně něco takového bylo nabízeno, vždy bude na danou chybku v inzerátu upozorněno a nafoceny detaily.
Boty Adidas jsou včetně krabice nebo poslední páry bot v akčních cenách bez krabic - opět je vše uvedeno v inzerátu.
Pokud je nabízeno nošené oblečení, boty....vždy na to v inzerátu upozorňuji a toto použité zboží neberu zpět. Prosím měřte a dívejte se na detailní fotografie, popisuji co nejlépe.
Nové zboží od Victoria´s Secret - kalhotky a plavky neberu zpět z hygienických důvodů. Rovněž velmi prosím měřte, případně mi na cokoli napište a ráda vše doměřím.

Způsob uhrazení objednávky a výše poštovného a balného - posílám pouze doporučeně a prostřednictvím České pošty. Poštovné a balné je uvedeno u každého inzerátu, při odběru více věcí se pochopitelně poštovné dále odvíjí od velikosti a cennosti zásilky. Je zcela nepřijatelné dohadovat se o výši poštovného a balného, někdy některé balíčky doplácím, někdy pár korunek zbyde, tak to prostě je, tak to prosím respektujte.
PLATBA PROBÍHÁ VÝHRADNĚ PŘEVODEM NA ÚČET, OSOBNÍ PŘEVZETÍ NEJSOU MOŽNÁ. ČÍSLO ÚČTU S VARIABILNÍM SYMBOLEM SDĚLÍM VŽDY V PODKLADECH NA PLATBU.

Dotaz na věc NEBEREME JAKO OBJEDNÁVKU!!!

Rezervace (na Vaše přání) maximálně 24hodin, poté Vás anuluji!!!

Zrušení objednávky do 24 hodin!!!! Po delší době uděluji negativní komentář!!!

Věci neměníme.

Na ceně NESMLOUVEJTE - NA TYTO MAILY NEBUDU REAGOVAT A HNED ZÁJEMCE ANULUJI.

Na platbu čekáme 5 pracovních dní, pak rušíme zájemce (počítejte, že většina převodů trvá pracovní 3 dny)

Balíček odešleme až po připsání peněz na účet.

Fakturu přikládáme automaticky do balíčku.
Do zahraničí neposíláme, na Slovensko po domluvě ano.
Záruka na prodávané zboží 24 měsíců.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy - vrácení zboží do 14 dnů:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nenošené a neprané.Ke zboží prosím přiložte kopii dokladu o koupi. Zboží prosím odesílejte na moji adresu Mgr. Bc. Kristina Gajdošová Strejčková, Lidická 819, 336 01 Blovice.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Je-li vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Vrácené zboží zaslané kupujícím formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit: v případě spodního prádla či plavek z hygienických důvodů.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Jméno..........................................................................................................
Příjmení ......................................................................................................
Adresa …........................................................................................................
Email popřípadě telefon ..............................................................
Požadovaná částka .................................................
Číslo účtu ............................................................................

Datum …...............
(v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ - výměna zboží za cokoli jiného z alba je možná, ale poštovné za došlé zboží nevracím a platíte zároveň i nové poštovné.

PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ POSÍLEJTE ZPĚT FAKTURU.
PENÍZE ZA REKLAMACE SE VRACEJÍ NA VÁŠ ÚČET DO 14 DNŮ OD MÉHO PŘEVZETÍ BALÍČKU !

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodila, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu kristina.strejckova@seznam.cz
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

Děkuji, že jste věnovali čas přečtení těchto podmínek prodeje a budu se moc těšit na spolupráci !
Podmínky byly naposledy upraveny: 5.5.2021, 21:50
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.