PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Adresa firmy-Pavel Patta
Jimlín 236
Louny
44001
nemáme kamennou prodejnu.
IČ-69902232
email bleducha@seznam.cz,
komunikace pouze email,nebo po telefonu 777/672536
uvádějte prosím adresu s objednávkou,pro rychlejší komunikaci.

Kontaktní osoba Lenka Fišerová,na telefonu dostupná od 7-18hod.každý den

Stornování objednávky
do 24 hodin od objednání na emailu bleducha@seznam.cz

Lhůta dodání
vše skladem,může se ale stát,jestli budete druhý či třetí v pořadí,že už zboží není,pokud ho budu schopna znovu objednat,objednám v co nejkratším termínu,většinou 3-4týdny,který upřesním,pokud ne,budu Vás o tom informovat .
Pokud je zboží skladem,posílám ihned po připsání peněz na účet,nebo hned.pokud se domluvíme na dobírce. Pokud peníze nedojdou do 7 dní a nikdo se neozve,objednávka se automaticky ruší.

Způsob úhrady
předem na účet 107-1599700277/0100
dobírkou při převzetí+poplatek za dobírku

Cena poštovného
vždy uvedeno u zboží


Vrácení zboží
Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:1. Zaslat prodávajícímu prokazatelným způsobem projev svojí vůle odstoupit od smlouvy, ve kterém je nutné uvést následující údaje: vaše jméno, adresu, číslo objednávky, číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena, případně další kontaktní údaje, které mohou vyřízení urychlit. Pozor! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14.den od převzetí plnění (dodání zboží).2. Vracené zboží by mělo být kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod.), nepoškozené, bez jakýchkoliv známek opotřebení, v originálním nepoškozeném obalu."3. Zboží zašlete na svoje náklady na naši adresu (doporučujeme zboží pojistit). Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty.4. Po doručení vraceného zboží Vám bude vystaven a odeslán do 5 dnů dobropis, který podepsaný vrátíte na naši adresu. Vaše finanční prostředky obdržíte nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.Při nesplnění podmínky č. 1 nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky č. 2 je Vaše odstoupení účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.), jehož výši je povinen prokázat, tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce.Odstoupením od kupní smlouvy spotřebitelem na základě §53 odst. 7 Občanského zákoníku vzniká spotřebiteli nárok na vrácení kupní ceny zboží, nikoliv na vrácení zaplacené ceny za dopravu zboží. Doprava zboží ke spotřebiteli je službou, s jejímž plněním bylo se souhlasem spotřebitele (odesláním objednávky) započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, v tomto případě spotřebitel v souladu s §53 odst. 8 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy nemůže.

Reklamační řád :

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců,pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků,nebo jiné vady které nebyly způsobeny neodbornou montáží,či jiným neodborným uvedením do provozu,neodborným či nešetrným zacházením,použitím výrobku v rozporu jeho účelem nebo návodem k obsluze,mechanickým poškozením nebo opotřebením,živelnými pohromami atd.

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavžení kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu - faktury a podrobně popsat.Zboží zaslat doporučeně na naši provozovnu,na dobírku nebudou zásilky vyzvednuty.Poštovné se kupujícímu nevrací.

Vyřízení reklamace trvá 30 dní.Zboží se zasílá výrobci na reklamační řízení a pokud je reklamace oprávněná,je vrácena částka za zboží.Pokud výrobce reklamaci neuzná je zboží vráceno zpět na vaši adresu


Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na

vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo

až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a

pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se

nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v

obecně v obchodních podmínkách.
Podmínky byly naposledy upraveny: 3.5.2022, 20:35
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt |
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu