PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Zuzana Kolářová

Čkalovova 863/27
Ostrava 8
708 00
Česká republika

tel. 723 849 903

IČ 76663191

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• bezplatné odstranění vady opravou,
• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

3. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 .
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

ŘEŠENÍ SPORŮ
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Smlouva a otázky související se řídí českým právem
________________________________________
Část II.

Vážení zákazníci,

těší mě, že jste si vybraly věci z mé nabídky.

a) Aktuálnost nabídky – dostupnost
Zboží a jeho dostupnost aktualizuji minimálně 1x denně. Stane-li se, že je zboží vyprodáno a nestihnu tuto položku stáhnout, budete vždy obratem (resp. v horizontu nejp. několika hodin) informováni.

b) Rezervace zboží, platba, odeslání zboží
Vybrané věci Vám rezervuji týden po závazné objednávce, platbu prosím zasílejte převodem (případně složenkou) na můj účet. PLATBU tedy očekávám DO 7 dnů na svém účtě (U NEREGISTROVANÝCH DO 3 DNŮ), poté píši upomínku, pokud do 1 dne neobdržím reakci ani platbu, uděluji negativní komentář a zboží vracím do prodeje. Rezervace pro přeměření, rozmyšlení apod. pouze vrámci jednoho dne, ne déle (po předchozí domluvě). Týdenní rezervace znamená prostor pro platbu z Vaší strany. UPOZORNĚNÍ: doplňující dotazy na barvu, míry apod. nejsou považovány za objednávku, zboží je tudíž i nadále nabízeno na MMB dalším zájemcům.
Podklady k platbě zasílám nejp. do 24 hod. od uskutečněné objednávky (většinou však obratem). Prosím o uvádění variabilního symbolu, který Vám zašlu spolu s číslem účtu.
Balíčky odesílám nejp. do 2 prac. dnů od připsání platby na účet (většinou však týž nebo následující den po připsání platby). Zboží zašlu i na základě zaslaného potvrzení vygenerovaného a zaslaného bankou na můj email. Obyčejné kopie příkazů neakceptuji jako potvrzení o provedené platbě (lze je libovolně upravit a nemusí bohužel odpovídat realitě). Nezapomeňte mi, prosím, napsat adresu, abych měla balíček kam odeslat.
Součástí zásilky je automaticky faktura, případně paragon.
O odeslané zásilce informuji emailem, na vyžádání je možno zaslat i podací číslo zásilky (informace o odeslání píši většinou až ve večerních či nočních hodinách-NOVĚ: PÍŠI AUTOMATICKY I PODACÍ ČÍSLO ZÁSILKY)

c) Poštovné, doprava
Poštovné je uvedeno u každé konkrétní věci přímo u inzerátu nebo součástí podkladů k platbě. Uvedené poštovné při objednávce více kusů může být vyšší než uvedené, stejně tak při více kusech v zásilce nemusí být platná možnost obyčejné zásilky (nebude rozměrově odpovídat kritériím pro obyčejnou zásilku. Přesto chci zdůraznit, že na poštovném nevydělávám, mnohdy i doplácím, někdy se zase podaří zaslat levněji. Posílám prostřednictvím ČP. U balíkových zásilek (tzn.neplatí pro doporučené dopisy do 5cm, ale na vyžádání lze) je možnost nově od 28.5.2019 zvolit i Zásilkovnu - vyjde u balíčků nejlevněji)
Na dobírku nezasílám!!!
Pokud si přejete jiný způsob dodání – např. s garancí dodání do druhého dne, Balík do ruky nebo na poštu, samozřejmě není problém, stačí napsat k objednávce. Po zvýšení balíkových služeb ČP vždy vybírám a automaticky s podklady nabízím nejlevnější možnosti odeslání, vše je na domluvě - pokud nevyhovuje např. Balík na poštu, lze zaslat dráž jako Balík do ruky apod., komunikujte, vše lze)
Poštovné ZDARMA při jednorázové objednávce nad 3000kč (platí i pro kombinaci soukromého a komerčního prodeje)
OSOBNÍ PŘEVZETÍ, není-li uvedeno jinak, NENABÍZÍM.(výjimky občas dělám, zejména o prázdninách či dovolených, od ledna 2015 opravdu jen sporadicky, stálým zákazníkům ale většinou vycházím vstříc - zboží v rámci Poruby osobně mohu i doručit) - u komerčního prodeje s osob.odběrem upozorňuji na nutnost platby předem na účet, nemám EET a není možno platit hotově při převzetí/předání.

d) Převzetí zboží
Zákazník nebo příjemce zboží má za povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě nese přepravce. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.

e) Hodnocení, komentáře
Za každý obdržený komentář uděluji hodnocení i já, většinou jednou týdně, nemusíte se upomínat, vážím si Vás, svých zákazníků, a komentáře uděluji ráda, jen to není vždy obratem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.


SOUKROMÝ PRODEJ

Kromě NOVÉHO ZBOŽÍ prodávám i použité věci po svých dětech, vyjímečně i nové jako nevhodný dárek apod. (označeno jako SOUKROMÝ PRODEJ V ÚVODU INZERÁTU)

Na soukromé zboží se nevztahuje záruka.


PS: Míry, uvedené u jednotlivých kousků oblečení, berte prosím s malou rezervou, nejsem švadlenka, ale měřím dle svého nejlepšího vědomí a svědomí! Věci po dětech přibývají neustále, rostou jako z vody, něco i podědíme a nesedne nám velikost nebo zapomeneme ve skříni. Pokud tedy něco zaujme a sháníte i něco dalšího, písněte si, zda nemáme, vzhledem ke komerčnímu podeji nestíhám soukromé věci moc fotit, ale vyřazených věcí je stále hodně.

DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRODEJE K DATU 8.4.2014

POUŽITÉ ZBOŽÍ - SECOND HAND

S účnností od 8.dubna 2014 začnu postupně nabízet i výběrový SECONDHAND (ručně vybírané kousky, některé prané, jiné nutno vyprat!!) - jedná se tedy o zboží použité, na které vystavuji fakturu - není-li tedy u použitého zboží uvedeno soukromý prodej, jedná se o komerční prodej použitého zboží. Na použité zboží se nevztahuje záruka.

Důležité: Dotazy na dostupnost nebo doplňující informace nepovažuji za objednávku, je tedy nutno uvést, že o danou věc máte zájem. Pokud dorazí ve stejnou dobu více objednávek na jedno konkrétní zboží, přednost mají registrovaní zájemci s kladnými hodnoceními před neregistrovanými.

doplněno 25.5.2018: Milé maminky i ostatní nakupující, vzhledem k nabytí účinnosti tzv.GDPR prohlašuji, že údaje, které od Vás získám, jsou výhradně použity za účelem uzavření kupní smlouvy - tzn. k odeslání balíčků na Vaši uvedenou adresu. Uchovávání této adresy slouží pouze (vrámci uvedení adresy na papírové faktuře) pro účely dané zákonem (tzn. evidence faktur po zákonem danou lhůtu vrámci mého účetnictví a jsou uchovány tak, aby nebyly přístupny žádným dalším stranám).

S účinností od 28.5.2019 možnost odesílání balíků kromě ČP i přes Zásilkovnu (k tomuto účelu potřebuji Vaši emailovou adresu i telefon, s těmito údaji je nakládáno dle pravidel GDPR a jsou použity výhradně k aktuální komunikaci a uskutečnění daného obchodu)

Děkuji a těším se na příjemné obchůdky. Zuzana
Podmínky byly naposledy upraveny: 28.5.2019, 18:26
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s.