PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Vítám vás v mém internetovém obchůdku pod ID 51337 zde na Mimibazaru

Obchodní podmínky:

1. Objednání zboží
- Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje(adresa aj.).
- Objednání zboží je bráno jako závazné a na základě objednávky je balíček nachystán.

2. Uzavření kupní smlouvy
- Veškerá prezentace zboží je informativního charakteru. Veškeré dekorace jsou vyrobeny v ČR. Použitý textil je pořízen z kvalitního velkoobchodního second handu dovezeného z Anglie a Německa.
- Informace o nákladech za dopravu jsou zákazníkovi připočítány k objednanému zboží, po zvážení celkové nachystané objednávky, podle platných ceníků přepravních služeb.
- Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou (přes MMB).

3. Cena zboží a platební podmínky
- Cenu zboží s náklady spojenými s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu platbou převodem na bankovní účet. (příkazem z účtu na účet, složenkou, vkladem na pobočce banky)
- Kupní cena je splatná nejpozději do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
- Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Na žádost kupujícího, prodávající zašle fakturu elektronickou poštou, v opačném případě je faktura uchována u prodávajícího po dobu 5let (identifikace podle VS – variabilní symbol). Neplatí pro zboží označené jako „soukromá nabídka“.

4. Odstoupení od kupní smlouvy
- Kupující bere na vědomí, že dle §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
- V souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
- V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od převzetí vráceného zboží, a to bankovním převodem z účtu na účet. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
- Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
- Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek a dojde k odstoupení od smlouvy, kupující je povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží
- Zboží je zasíláno Českou poštou (obyčejně na vaše riziko, doporučeně, na Balíkovnu), PPL Parcelshopem nebo na výdejní místa Zásilkovny. Cena se odvíjí od ceníku dopravce, v případě zdražení se může stát, že se bude uvedená cena lišit. Uvedené ceny jsou pouze orientační, proto vám může být započtena vyšší, ale pouze v případě, že ještě nebude cena upravena dle ceníku dopravce.
- Zboží odesílám každý týden dle možností – ohledně upřesnění lhůty dodání mě případně kontaktujte.
- V případě nevyzvednutí zboží od přepravní společnosti a opětovném zaslání má prodávající nárok, před odesláním, požadovat po kupujícím nový poplatek za přepravu zboží.

6. Práva z vadného plnění
- Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupjícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly. Ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použtého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.
- označení zboží: nové zboží, top stav (není úplně nové, ale vypadá jako nové či hodně zachovalé), pěkný stav (použité, ale i přes to zachovalé), pěkný stav (více použité), případné vady jsou uvedeny v popisu.
- Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
- V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího nebo výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

7. Ochrana osobních údajů
- Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
- Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Kontaktní údaje prodávajícího:
(na uvedené adrese nelze zboží vyzvednout)
Kateřina Tichá, K Sokolovně 243, 503 41 Hradec Králové
IČO: 01050494
Nejsem plátcem DPH.
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.7.2023, 14:11
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotná kontaktní místa
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Informace o fungování interního systému
Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2024 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu