PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Obchodní podmínky1. Základní údaje

Dodavatel/provozovatel:
Marta Šafářová – TriSoft Technologies , se sídlem Májová 842, 363 01 Ostrov.
Dodavatel je zapsán ŽÚ MÚ v Ostrově č. j. ŹÚ/F/40302/21/98Žl ze dne 15.1.1998.
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 67091156
DIČ: CZ7853131902
Zastoupen (zodpovědná osoba): Marta Šafářová, mob. 777 869 909
Provozní doba:
- na internetu nepřetržitě
- telefonický kontakt využívejte od 9.00h do 18.00h každý všední den

Zákazník:
Osoba nakupující zboží, které je v nabídce provozovatele.


2. Objednávka zboží

• Přehled zboží je seznamem dodávaného zboží.
• Při objednání zákazník vybere zboží a v nabídce zatrhne kolonku „závazně objednat“. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
• Ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží včetně DPH. Ceny za dopravu a další poplatky jsou uvedeny níže. Po odesláním objednávky bude dodavatelem vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazníkovi budou emailem zaslány podklady k platbě.
• Zrušení objednávky je možné do 24 hodin od závazného potvrzení objednávky. Objednávka musí být zrušena e-mailem, případně telefonicky.
• Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka.


3. Zaslání zboží

U zboží zasílaného zákazníkovi poštou se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky je email s podklady k platbě, který dodavatel odešle zákazníkovi.
Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, pokud není uvedeno jinak. Zákazník o případném prodloužení dodací lhůty bude včas informován.

Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

• Dobírka – platíte při převzetí zboží.

• Převodem na náš účet u KB 27-2426340247/0100 – platbu uhradíte na náš účet u KB a to před samotným dodáním zboží. Podklady k platbě (číslo účtu, částka, variabilní symbol) Vám budou zaslány emailem. Zboží Vám bude expedováno až po připsání platby na náš účet.

Cena za dopravu
Všechny zásilky jsou zasílány prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny.

Dopravné:

 Zboží do 2000g které se dá vložit do obálky:
1. ve výši 61,- Kč - – v případě platby převodem
 Základní poštovné
1. ve výši 89,Kč - - v případě platby převodem

• Další poštovné se vždy odvíjí od velikosti a hmotnosti zásilky a odpovídá ceníku České pošty.

Balné do ceny nezapočítáváme!

Ihned po převzetí zboží vždy pečlivě překontrolujte!!


4. Osobní odběr zboží (- V současné době osobní odběr zboží nenabízíme!)

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetí zboží zákazníkem. Platba za zboží bude provedena hotově.


5. Záruční podmínky

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad (Daňový doklad vystavujeme pouze na požádání. Svůj doklad o koupi máte na svém výpise z účtu, na jehož základě vystavíme daňový doklad kdydoliv i dodatečně.).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, dále na vady způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží zákazníkem. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.


6. Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Vztahuje se jen na nové zboží.
Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zakoupené zboží, oznámí tuto skutečnost předem emailem, kde uvede popis reklamovaného zboží. Poté budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo jiném vyhovujícím obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


7. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu.
Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" .

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Rozhodne-li se zákazník v zákonem stanovené lhůtě (14 dní) pro odstoupení od smlouvy, bude postupovat podle níže uvedených podmínek:
• oznámí tuto skutečnost dodavateli nejlépe emailem, kde uvede datum a číslo objednávky (variabilní symbol) a způsob vrácení kupní ceny:
 převodem na účet (nutno zaslat číslo bankovního účtu)
 poštovní poukázkou na adresu
 zápočtem – pokud dodavatel eviduje u zákazníka novou objednávku nebo rezervaci, je cena vráceného zboží následně odečtena od této nově vytvořené objednávky nebo rezervace

• zboží zašle na naši adresu. !Neposílejte zboží na dobírku!
• zboží, které bude vráceno by nemělo být použité, mělo by být nepoškozené, kompletní, nejlépe v původním obalu.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část (v případě opotřebení zboží či neúplného obsahu a pod.)
Kupní cena nebo její část bude zaslána zákazníkovi převodem na účet nebo poštovní poukázkou a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.


8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Provozovatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem.

Údaje, které zadáváte při objednávce:
- jméno a příjmení
- úplnou poštovní adresu
- kontaktní spojení (telefon nebo email)
- popř. adresa doručení, není-li shodná s poštovní adresou

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k zúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, dále za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Údaje o nákupech
Údaje o Vašich nákupech potřebné k zajištění doručení zboží, vyřizování vrácení zboží apod. nejsou poskytovány třetím osobám.

Váš souhlas
Nákupem u dodavatele souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsány v tomto dokumentu.


9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Na změnu podmínek upozorní vhodným způsobem na těchto stránkách minimálně jeden měsíc před jejich vstupem v platnost..

Jak pečovat o boty ze syntetiky (-imitace kůže)?
• Syntetické materiály - Stačí vám pouze vlhký hadřík. Po očištění boty vysušte a můžete je přeleštit houbičkou, není nutné je krémovat.
• Boty obouvejte pomocí lžíce - Lžíci používejte zejména u uzavřených typů bot. Necpěte se do nich silou, jinak zničíte patní část. Pokud mají boty šněrování nebo jiný typ zapínání, povolte ho.
• Boty vysušte a vyvětrejte - Noha se v botě potí, ať se vám to líbí, nebo ne. Je důležité, abyste nechali boty pořádně vyschnout a vyvětrat, a to i po krátké procházce. Pokud promoknou, vycpěte je novinami a vysušte je. Nikdy však boty nedávejte přímo ke zdroji tepla, protože vysoké teploty je mohou znehodnotit.
• Pořiďte si napínáky - A vložte je do bot. Obuv si zachová svůj původní tvar.
• Boty střídejte - Nenoste jedny a ty samé boty každý den. Dejte jim čas na odpočinek, šetřete materiál. Stejně tak jim dopřejte dostatek času na vyschnutí, viz bod 2.
• Respektujte účel obuvi - Nevhodným používáním boty ničíte, a přitom nemusí jít o výrobní vadu. Uvědomte si, že doba životnosti se nerovná době záruční. Vždy záleží na tom, jak se o boty staráte, jak s nimi zacházíte a k čemu je využíváte.
• Boty čistěte - Čas vložený do pravidelné údržby se vám vrátí v delší životnosti bot. Zejména v zimě obuv trpí kvůli soli a jiným posypovým materiálům, které na ní vytvářejí bílé skvrny.
• Boty neperte - Pokud vám to výrobce vyloženě nedovolí, na praní zapomeňte. Je to možná jednodušší než vzít hadřík a ručně je vyčistit, ale praním můžete boty nenávratně poškodit.
• Opotřebované části bot vyměňte za nové - Stélky, patníky a jiné namáhané části možná budete muset čas od času vyměnit. Udělejte to co nejdříve, předejdete poškození dalších částí.

!Velmi negativní vliv má na vzhled obuvi působení posypových materiálů, kterými se v zimním období ošetřují komunikace. Agresivní chemické látky obsažené v posypech narušují strukturu materiálů, způsobují zbobtnání a výskyt charakteristických světlých skvrn. Snažte se omezit působení těchto látek na obuv. Obuv po použití otřete od zbytků sněhu či vlhkosti. Obuv pravidelně ošetřujte; správně ošetřená obuv lépe odolává těmto negativním vlivům.
Podmínky byly naposledy upraveny: 15.12.2023, 21:11
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Informace o fungování interního systému
Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2024 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu