Mimibazar prochází velkými změnami a tato stránka se do nové podoby teprve připravuje.
Zavřít 

PODMÍNKY PRODEJE

Petra Š. (E- Slůňátko) ID 920
mimibazar.cz/petulas
E-shop: www.e-slunatko.cz
Bazárek na Slovensku
Oblast: Příbram
Ověřená adresa
Telefon: 731 11 88 48
+PŘIDAT K OBLÍBENÝM (přihlášení)
Registrace: 4.3.2005
Naposledy: 3.12.2023 9:32
INZERTNÍ FOTOGRAFIE 1
prodám | koupím
vyměním | věnuji | půjčím
zdarma k objednávce
slevy | akce | vzkazy
odkazy na aukce
PROBÍHAJÍCÍ AUKCE
PODMÍNKY PRODEJE
72134704
HODNOCENÍ 5644
VŠECHNY FOTOGRAFIE 0
Rodinné fotky
Scrapbook
Módní show
Spokojení zákazníčci
Moje hobby
Zahrada
Naše bydlení
Dekorace
Poradna
Domácí mazlíčci
Sběratelství
Naše úlovky
KOMENTÁŘE
VTÍPKY 0
RECEPTY 0
NÁVODY 0
Na všechny objednávky odpovídám nejpozději do 24hod. Pokud nedostaneme mojí odpověď, prosím kontaktujte mne znovu. Děkuji.
Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Dobrý den,
děkuji,že jste navštívily náš internetový obchod.
Uvedené oblečky a hračky Vám rezervuji tři dny. Samozřejmě pokud se domluvíme, není problém rezervaci prodloužit. Jen mě o tom prosím informujte. RÁDI POČKÁME AŽ VÁM PŘIJDE VÝPLATA NEBO RODIČÁK - VYCHÁZÍME VSTŘÍC A MÁME POCHOPENÍ :-))


PODMÍNKY PRODEJE

Provozovatel
Petra Šimánková
K Dolu Marie 369
Příbram 1
26101
Česká republika
tel. 731 11 88 48
IČ 72134704

-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .............. POZOR................. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NASTUPUJI DO PRÁCE.......balíčky se budu snažit odesílat neustále denně, ale pokud v pondělí a ve čtvrtek neseženu odvoz odejdou balíčky v následujících dnech.....Omlouvám se za komplikace a děkuji za pochopení.

od 1.1.2016 je uzavřena kamenná prodejna. Veškeré dotazy, nevyzvednuté komise a reklamace, prosím o sms či volat po 17 hodině. Děkuji za pochopení.

-Část I.
1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního
dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého
způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
- Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

3. Prohlášení:
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 .
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.
4. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím. Osobní údaje potřebujeme výhradně pro vyřízení objednávky. Marketingová sdělení nezasíláme, údaje třetím stranám (mimo dopravců) neposkytujeme. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Pro změnu nebo smazání osobních údajů kupující kontaktuje emailem prodávajícího, rádi Vám vyjdeme vstříc.


.......................................................................................................................................................
Zboží je odesíláno po připsání platby na účet, nejpozději druhý den nebo na žádost objednatele dle jeho určení.
..........................................................................................................................................................
Pokud se Vám neozvu do 24hod., prosím kontaktujte mě znovu, klidně i telefonicky. Zřejmě Váš mail nedorazil. Při položení dotazu (ne u objednávky) Vám zboží rezervuji 12hodin, pak znovu vracím do prodeje, pokud se nedomluvíme jinak...


........................................................................................................................................................
Jsme držitelé živnostenského oprávnění:
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - internetový prodej
.......................................................................................................................................................


Moc děkuji a přeji příjemný nákup. Petra


PODMÍNKY PRODEJE: pro shop e-slunatko

Obecné
Ochodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu e-slunatko.
Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitele). Vztahy, v obchodních podmínkách neupřesněné, se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Objednávka a kupní smlouva
Kupující podává svou objednávkou návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží blíže specifikované v této objednávce. Objednávku je možno uskutečnit prostřednictvím internetového obchodu, e-mailu nebo telefonicky. Smlouva vzniká dodáním zboží. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, není dočasně dostupné, změnila se výrazně jeho cena. Prodávající se zavazuje o tomto kupujícího co nejdříve informovat.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dodací lhůta
Převážná většina zboží je skladem. Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží, které je skladem, do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Nebude-li prodávající schopen tuto dobu dodržet, zavazuje se kupujícího písemně, čí telefonicky informovat. Pokud zboží skladem není, může se dodací lhůta prodloužit, v závislosti na dodacích lhůtách dodavatele. O všem jste v inzerátu informováni - pokud zboží není skladem.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Způsob stornování objednávky (zákazníkem do 24 hodin telefonicky nebo mailem)

Platební podmínky
Ceny jsou uváděny včetně DPH.Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání zboží. Provozovatel internetového obchodu není plátce DPH. Součástí dodávky zboží je daňový doklad.
Zboží je možno zaplatit následujícími způsoby:
- v hotovosti při osobním odběru v kamenném obchodě Slůňátko - vše pro děti, K Dolu Marie 369, 261 01 Příbram 6 - Březové Hory
- dobírkou při převzetí zboží od dopravce
- platbou předem na bankovní účet prodávajícího na základě uvedení podkladů k platbě.

Zodpovědná za e-shop, reklamace, zpracování objednávek:
Petra Šimánková, K Dolu Marie 369, 261 01 Příbram 6
Email: eslunatko@gmail.com
nejsem plátce DPH
IČO: 72134704, tel. 731 11 88 48 (Po- Pá 9-17 hod)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Doprava po ČR
- Zboží je zasíláno pouze Českou poštou nebo Zásilkovnou
- Poštovné, pokud není jinak uvedeno se pohybuje dle tarifu ČP. Pokud je u zboží uvedeno poštovné, týká se 1 kusu. Poštovné je dopočteno dle rozměrů, váhy a ceny balíku při ukončení objednávky.

VŠE PŘI PLATBĚ PŘEVODEM
........................................................................................................................................................
OBJEDNÁVKY do 500,-Kč
Doporučený dopis nebo balíček do 2000g + splnění daných rozměrů !!!
- CENA od 70,- Kč (dle váhy a rozměrů zásilky) a pokud není u daného zboží uvedeno jinak.
.........................................................................................................................................................
DOPORUČENÝ BALÍČEK
- dle rozměrů - cena 99,- až 169,- Kč........
S - 99,- (nejdelší strana do 35 cm)
M - 119,-nejdelší strana do 50 cm)
L - 169,- (nejdelší strana do 60 cm)
váha max. 2kg.


Balíkovna - 65,- Kč

- pro vyzvednutí Balíku Do balíkovny můžete využít rychlé obsluhy na specializovaných přepážkách pošt s názvem Balíkovna (seznam Balíkoven na stránkách České pošty). Stačí zvolit na vyvolávacím systému tlačítko Zrychlený výdej balíků, zadat potvrzení formou kódu pro vyzvednutí zásilky a následně budete v co nejkratší době vyzváni k přepážce.
- pro vyzvednutí není třeba předkládat doklad totožnosti, proto ji může vyzvednout i třetí osoba.
Uložení zásilky až na 15 dní
Adresát si může jednoduše prodloužit úložní dobu na poště ze standardních 7 na 15 dní, a to prostřednictvím odkazu, který bude k dispozici v avízu o blížícím se konci úložní doby.
Maximální hmotnost: 20 kg
Minimální rozměry: 14 cm x 9 cm x 0,8 cm
Maximální rozměry: 70 cm x 50cm x 50 cm

Balík dle daných rozměrů: do 5kg - 55,-
do 20kg - 109,-


CENNÝ BALÍK

S - 129,- (nejdelší strana do 35 cm)
M - 159,- (nejdelší strana do 50 cm)
L - 209,- (nejdelší strana do 100 cm)
XL - 359,- (nejdelší strana do 240 cm)


Uvedené ceny se vztahují na balíky do 10 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 300 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru, některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obaluBALÍK DO RUKY

- zásilka je doručena většinou do druhého dne
S - 129,- (nejdelší strana do 35 cm)
M - 159,- (nejdelší strana do 50 cm)
L - 209,- (nejdelší strana do 100 cm)
XL - 359,- (nejdelší strana do 240 cm)

Uvedené ceny se vztahují na balíky do 30 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 300 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru, některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obaluBALÍK NA POŠTU

S - 109,- (nejdelší strana do 35 cm)
M - 139,- (nejdelší strana do 50 cm)
L - 189,- (nejdelší strana do 100 cm)
XL - 339,- (nejdelší strana do 240 cm).

Uvedené ceny se vztahují na balíky do 30 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 300 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru, některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu..........................................................................................................................................................
Dobírka dle domluvy............ + 35,- Kč

POKUD CENU POŠTOVNÉHO NEVÍTE NEBO SE NEVYZNÁTE V TARIFU ČESKÉ POŠTY, PROSÍM KONTAKTUJTE MNE , RÁDA VÁM CENU NAJDU A PŘESNOU ČÁSTKU ZODPOVÍM.

................................................................................................................................................

ZÁSILKOVNA - doručení v ČR
- prosím při objednávce si vyberte Vaší zásilkovnu.
- ceny od 1.4.2021:
- balíček STANDART
- Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
- Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
- Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)
- Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm
CENA: 79,- Kč
- balíček NADMĚRNÝ
- Maximální rozměr jedné strany zásilky od 70 cm do 120 cm nebo maximální součet rozměrů všech tří stran od 120 cm do 150 cm nebo váha od 5 Kg do
10 Kg.
- CENA: 150,- Kč
- DOBÍRKA: + 15,- Kč

...............................................................................................................................................

Vážení zákazníci ,
rádi bychom vás informovali, že jsme se připojili do systému Elektronické evidence tržeb. Pokud při své objednávce volíte vyzvednutí v naší provozovně, spolu s platbou v hotovosti, obdržíte doklad se všemi náležitostmi (bude zaslán na Váš email) . U platby dobírkou či bankovním převodem ke změně nedochází.

OSOBNÍ ODBĚR K Dolu Marie 369, 261 01 Příbram 6 - Březové Hory.
PROSÍM POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ, MUSÍM OBJEDNÁVKU PŘIPRAVIT.....

...........................................................................................................................................................

Kupující je povinnen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad, sepsat s přepravcem protokol o závadách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Záruka a reklamace
Záruka počíná běžet od předání nového zboží kupujícímu a její délka je 24 měsíců. Záruka se vztahuje na pouze výrobní vady, nevztahuje se na vady, způsobené běžným opotřebením, nesprávným zacházením, nesprávným používáním výrobku a nesprávným skladováním.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ochrana osobních dat
Prohlášení o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje řídit zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních dat. Osobní data kupujících, pořízená při přijetí objednávky nebudou poskytnuta třetí osobě a budou použita výhradně pro potřeby realizace objednávek. Na žádost kupujícího budou jeho data vymazána.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
-

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
Slůňátko- vše pro děti
K Dolu Marie 369
261 01 Příbram 6
eslunatko@gamil.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:


Datum objednání:


Datum obdržení:


Faktura číslo:


Jméno a příjmení:


Adresa:


Podpis:


Datum:
Podmínky byly naposledy upraveny: 25.9.2022, 18:22
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Informace o fungování interního systému
Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu