PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
****************Milé maminky,vážení zákaznici***************
děkuji že jste navštívili náš obchůdek.Doufám, že budete s naší nabídkou spokojeni a budete se rádi vracet
+Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

**********Nové zboží****************
Na nové zboží je poskytována záruční doba dle zákona 24 měsíců, začíná běžet dnem převzetí. Záruka se vztahuje na vady, které má zboží při převzetí nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Naopak se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením.

*********Použité zboží***************
Prodávám věcičky po mém synovi,dcerách,Věcičky jsou nošené,ale vyprané a vyžehlené.V případě flíčků,dírek se snažím uvádět hned u fotografie.Ale jsem jen člověk a může se stát, že některou vadu přehlédnu.
Ráda Vám vše i znovu přeměřím.Klidně můžete napsat a ptát se.
Pokud po rozbalení balíčku nějákou vadu objevíte - napište mi -vždy se dohodneme. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané u konkrétního inzerátu.


*************Dodací podmínky**********************
Všechno nabízené zboží je skladem, pokud není uvedeno jinak.
Pokud zboží z nějákého důvodu již není skladem,bude kupující informován e-mailem a objednávka bude po dohodě stornována.
Pokud zboží není skladem a lze ho objednat, sdělím e-mailem termín možné dodávky

UPOZORNĚNÍ - KAŽDÝ POČÍTAČ UKAZUJE JINAK BARVY! JE ZBYTEČNÉ SE PTÁT, ZDA BARVA JE OPRAVDU V REÁLU TAKOVÁ, JAK JI UKAZUJE VÁŠ POČÍTAČ, KAŽDÝ MÁ JINAK NASTAVENÉ BARVY
U textilu je zboží vyhotoveno strojově a proto může dojít k mírnému posunutí vzoru. Vzor se tedy nemusí nacházet na stejné pozici jak na fotografii. Což není bráno jako vada výrobků.

U oblečení se prosím VŽDY řiďte uvedenými rozměry, které jsou u inzerátu uvedeny, protože velikosti mnohdy neodpovídají a u různých značek se i velice podstatně liší!!!
****************,Objednávky,Rezervace,platba**********************
Při objednávce uvádějte Vaši adresu.Na objednávky a dotazy odpovídám nejpozději do 24 hodin. Každá objednávka (rezervace) je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou.
Rezervaci nechám po domluvě třeba i týden.
REZERVACÍ JE MYŠLENA DOBA PRO ZAPLACENÍ, A NENÍ TO ČAS NA ROZMYŠLENOU!!!!! OBJEDNÁVKU MŮŽETE STORNOVAT DO 24HOD OD OBJEDNÁNÍ - mailem. Pak už je objednávka ZÁVAZNÁ.
Přibývá maminek co si objednají zboží a po několika-ti dnech objednávku zruší s tím že si nic závazně neobjednaly.Vaše objednávka je závazná aniž odkliknete při objednávce -,,Závazně objednat,,To slouží především proto, aby jste si zboží rezervovali a neodkliknul to další zájemce.

Platbu pouze převodem na účet.Za převod nic neučtuji.
NA DOBÍRKU NEPOSÍLÁM.
Poštovné je podle ceníku české pošty.
Zboží zasílám prostřednictvím České pošty a Zásilkovny až po připsání peněz na účet.
Balíčky posílám 2 - 3 x týdně. !!!!
O odeslání balíčku Vás vždy informuji mejlíkem.
Po domluvě je možno osobní předání v Litomyšli nebo Vysoké Mýto - ale pouze po zaplacení předem na učet.

*****************Poštovné*******************

ČESKÁ POŠTA -!!! NOVÝ CENÍK PLATNÝ OD 1.3.2019 !!!
+Doporučená zásilka - od 57,-kč
+Doporučený balík - S - 99,-kč , M - 119,-kč + 15,- krabice
+Balík do ruky .........- S 120,-kč , M - 150,-kč + 15 krabice
+Balík na poštu .......- S 100,-kč ,M - 130,-kč + 15,- krabice


!!!! ZÁSILKOVNA - POUZE ČR
ZBOŽÍ BUDE DORUČENO NA VÁMI VYBRANOU POBOČKU DO 3 PRAC. DNŮ.
POUZE PRO ZÁSILKY DO 5 KG.
CENA .................70 ,-KČ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Po domluvě zasílám i obyčejně - NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO - za ztrátu
zásilky nenesu žádnou odpovědnost!!!!
Ceny pro obyčejný balíček je od 30,- Kč
Rozměry obyčejného psaní nesmí přesáhnout do výšky 2 cm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

********** ODPOVĚDNOST ZA VADY - REKLAMACE *********************:
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu .
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Reklamace na zboží je možná dle zákona o ochraně spotřebitele.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním a nebo pokud byl výrobek poškozen působením živlů.
Pozor na zipy buďte opatrné, reklamace neakceptuji. !!!!!
V případě ztráty zásilky Českou poštou je zákazníkovi vrácena celá částka včetně poštovného do 30 dnů od ztráty zásilky.****** POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY -VRÁCENÍ ZBOŽÍ *******

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
V případě, že kupující využije práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud se tak rozhodne, zboží by mělo být nepoškozené,bez známek používání nebo opotřebení. Také by mělo být v původním obalu. Pokud to již není možné (např. zboží bylo kupujícím opotřebováno nebo poničeno), musí kupující poskytnout protihodnotou peněžitou náhradu toho, co již nemůže vrátit.
Aby se předešlo případným nedorozuměním a neshodám, ke kterým by při vracení zboží mohlo dojít, žádám vás, aby jste pečlivě zvážili, zda si zboží chcete ponechat ještě před tím, než jej začnete používat.
V případě vrácení zboží, které BYLO POUŽÍVÁNO, je ušpiněné, nebo poškozené, si provozovatel vyhrazuje právo vrátit částku poměrně sníženou o vzniklé opotřebení.
Při nedodržení těchto podmínek si musím účtovat náhradu škody a ta může dosáhnout třeba až 100% z ceny zboží.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat paní Angelu Klusoňovou ,Horní Sloupnice 99 565 53 Sloupnice ,email - nasbroucek@seznam.cz - formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“ - viz níže

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží platbu, kterou jsme od Vás obdrželi.
Poštovné (dopravné) při vracení zásilky zpět prodávajícímu hradí kupující.
Pokud vracíte část nakoupeného zboží, poštovné nevracím.
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět doporučeně nikdy ne formou dobírky,nebo obyčejně a to na adresu sídla prodejce. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů .
NÁKLADY NA PŘÍMÉ ODESLÁNÍ VRACENÉHO ZBOŽÍ (NETÝKÁ SE REKLAMACÍ) NESE NAKUPUJÍCÍ.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


OZNÁMENÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

adresát: Angela Klusoňová ,Horní Sloupnice 99 , 565 53 Sloupnice , email: nasbroucek@seznam.cz
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

…........................................................................................................
Datum objednání/datum obdržení

…........................................................................................................
Jméno a příjmení spotřebitele/nakupujícího

….........................................................................................................

Datum
.

****************Výměna zboží*******************
Pokud nesedí velikost,ráda Vám zboží vyměním-pokud ho budu mít
skladem.Ale poštovné si hradíte.Zboží nesmí být samozřejmě
použité,vyprané.Musí mít původní obal, štítek.
Pokud je, ale chyba na mé straně, hradím poštovné já.***************OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: *********************
Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka.Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží. V žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány a poskytovány třetím osobám.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


Maminky moc prosím, až Vám příjde balíček od nás ,kdyby jste mi daly vědět jak jste spokoné,zasláním zprávičky nebo hodnoceníčka.
Všem děkuji za obchůdek.

KONTAKT:
Tento obchod provozuje:
Angela Klusoňová
Horní Sloupnice 99
565 53 Sloupnice

e-mail:nasbroucek@seznam.cz

Telefon: 603 217 991
Volejte v pracovní dny od 9-18hod.Raději ale pište na e-mail.
Na SMS neodpovídám.

IČO:74916602
DIČ:Nejsem plátce DPH.

Přeji Vám přijemné nákupy a těšíme se na vás. Angela Klusoňová
Podmínky byly naposledy upraveny: 27.2.2019, 9:43
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.