PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
I. Základní ustanovení

Uvedené podmínky jsou platné pro inzeráty od Marcely Černé, Tyršova 188, 256 01 Benešov, IČO: 67429980 a vymezují některá práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

Veškeré obchodní vztahy se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a dodatků, podmínkami uvedenými v kupní smlouvě, jakož i ostatními platnými právními předpisy, které upravují vztahy mezi účastníky kupní smlouvy.

II. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

III. Ochrana osobních údajů

Prodávající považuje veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím za důvěrné, zavazuje se je v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákonem 101/2000 Sb.) chránit v maximální možné míře a neposkytne je třetí osobě s výjimkou subjektů zajišťujících plnění uzavřené kupní smlouvy (dodací služba, platební styk apod.) Kupující odesláním objednávky s takovým postupem výslovně souhlasí.

IV. Objednávka a závaznost kupní smlouvy

Objednávka zboží prostřednictvím mimibazar.cz je považována za závaznou a odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se podrobně seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem platnými v době odeslání objednávky a souhlasí s nimi.

Platbu za objednané zboží zašle kupující na číslo účtu, které vám bude zasláno v podkladech pro platbu. Připsání částky očekávám do 5 DNŮ, potom postupuji zboží dalšímu zájemci. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty do 2 AŽ 7 DNŮ. Cena poštovného a balného je vždy uvedena u inźerátu. OBYČEJNĚ NEZASÍLÁM. NA DOBÍRKU TAKÉ NEZASÍLÁM.UPOZORNĚNÍ: Jelikož zboží je inzerováno na více e-shopech a je vystaveno i v provozovně, může se stát, než jsou inzeráty aktualizovány, že Vámi objednané zboží se prodalo jinde. V případě, že zboží nebude již po Vaší objednávce skladem, budete o této skutečnosti co nejdříve informováni. Děkuji za pochopení
POKUD ŽÁDÁTE O REZERVACI, PIŠTE NA JAK DLOUHO. ŽÁDOSTI O PŘEMĚŘENÍ A JINÉ DOTAZY, NEBERU JAKO ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU
V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní služby, je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

V případě, že je zboží třeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Zboží NEXT CUSTOMER RETURN - je zboží vrácené zákazníkem, je nošené či s vadou, skutečný stav věci je vždy uveden v popisu u inzerátu, proto je třeba pozorně přečíst a porovnat rozměry, které jsou též uvedeny, na uvedené vady nelze uplatnit reklamaci. Zboží, které je použité, je nošené, čili nemusí být vyprané.


ZÁRUKA NA POUŽITÉ ZBOŽÍ : U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. NA VĚCI POUŽITÉ NEPLATÍ ZÁRUKA, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a
vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních
podmínkách.VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplnění, od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit prokazatelnou formou. Vrácené zboží nesmí být použito a musí být vráceno včetně obalů a etiket. Pokud tomu tak není, prodávající není povinen vrátit celou cenu, ale
cenu která odpovídá stavu věci.

Adresa pro vrácení zboží:

Marcela Černá, Tyršova 188, 256 01 Benešov IČ 67429980

Zásilka musí být odeslána doporučeně, při zaslání dobírkou nebo obyčejně nebude adresátem převzata.

Vrácená kupní cena zboží bude poukázána na účet kupujícího s odečtením manipulačního poplatku 40,-

VII. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a závazné níže uvedeným dnem, pro kupujícího však nejdříve dnem jejich zveřejnění na mimibazar.cz . Prodávající je oprávněn k jejich změnám bez předchozího upozornění.


Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 12. 2010.
Podmínky byly naposledy upraveny: 2.11.2019, 23:00
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Informace o fungování interního systému
Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2024 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu