PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Na Vaše objednávky reaguji téměř okamžitě a pokud se jen ptáte na míry, stav, barvu atd.prosím dejte mi obratem vědět, zda věc berete či nikoliv.Přesněji..nechám Vám na rozmyšlenou 24 hodin a poté Vás anuluji jako zájemce.

U závazné objednávky rezervuji 7 dní automaticky, pokud potřebujete počkat déle, stačí se ozvat. Poté nabízím zboží dalšímu zájemci nebo vracím do prodeje. Neplatí pro otevřené rezervace.

Objednávku lze stornovat do 24 hodin od obdržení podkladů k platbě.Můžete tak učinit telefonicky nebo na email mimimax@centrum.cz

Balíčky odesílám v den připsání peněz na účet,maximálně druhý den od připsání peněz.

Pokud plánuji delší nepřitomnost a vím, že nebudu moci vyřizovat objednávky, informaci najdete ve vzkazech.

V albíčku prodávám věcičky nošené převážně značkové z Anglie.Na zboží se vztahuje 2 letá záruční doba.Dále na toto zboží,jak Nové tak nošené, máte 14 ti denní lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu.
ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY
Objednávku provedete vyplněním objednávkového formuláře a není nutné se registrovat.
Z nabízeného menu vlevo vyberte Vámi požadované zboží a klikněte na ikonu „koupit“ - zobrazí se položka v nákupním koši. Pokud máte zájem dále nakupovat, přejděte volně kliknutím do menu vlevo a po vybrání další položky opět zvolte, kliknutím na „VLOŽIT DO KOŠÍKU“. Zde je možno obsah celého koše znovu zkontrolovat, (ubrat nebo po návratu do menu, přidat položky). Poté, co jste skončil/a s výběrem libovolného počtu položek, klikněte na položku „K POKLADNĚ“, kde se znovu zobrazí všechny Vámi vybrané položky. Zvolte nyní způsob platby a dopravy a stiskněte „POKRAČOVAT“. Nyní ještě jednou zkontrolujte všechny údaje, včetně celkové ceny a klikněte na "ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Nyní je objednávka zrealizována a stává se pro obě strany (kupující/prodávající) závaznou, na Váš e-mail zasíláme potvrzení objednávky s platebními pokyny. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem.
STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávka je považována za závaznou. Objednávku nebo její část je možné stornovat ze strany odběratele buď telefonicky nebo e-mailem ještě před tím, než je zásilka zaplacena/expedována. Storno objednávky musí být v takovém případě rovněž potvrzeno ze strany dodavatele. Rovněž tak dodavatel má právo provést storno objednávky a to v případě, kdy není možno autorizovat skutečnou identitu kupujícího, či v případě, že do 5ti pracovních dnů od potvrzení objednávky není připsána na účet dodavatele částka za zboží, což platí v případě platby převodem.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
kupující má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů,odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,za předpokladu že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a to bez udání důvodu.Kupujícímu bude vrácena celá částka za zboží včetně nákladů na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu i od kupujícího k prodávajícímu, tedy včetně obojího dopravného.
REKLAMACE ZBOŽÍ
Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Prodávající je povinen přijmout reklamaci. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
Pokud tedy chcete reklamovatzašlete prosím reklamované zboží na adresu provozovatele spolu s písemným popisem reklamované vady a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.Použijte k tomu prosím přiložený formulář.
/Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned. Reklamace včetně odstranění vady je vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace je spotřebitel vyrozuměn písemně/
Reklamace zboží se v tomto plném rozsahu týká i zboží zakoupeného před datem 1.1.2014 tedy i na zboží zakoupené v roce 2013 neboť z přechodných ustanovení nového občanského zákoníku (zákona č. 86/2012 Sb., dále též jen NOZ), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, vyplývá, že práva z vad zboží zakoupeného ještě před nabytím účinnosti NOZ se uplatňují ještě podle předchozího občanského zákoníku, tj. nyní již zrušeného zákona č. 40/1964 Sb. Vzhledem k pokračujícímu běhu dvouleté záruční doby podle tohoto zákona a jejímu stavení během záručních oprav, případně jejímu obnovení po výměně (§ 627 odst. 1 a 2) je možné oprávněně reklamovat vady zboží zakoupeného v roce 2013, a tedy stále podle starého občanského zákoníku.
Za případné poškození při přepravě, nemůžeme nést žádnou zodpovědnost, pokud Vám dopravce dodá zboží jakkoli poškozené a máte tedy pochybnosti, že je něco v nepořádku, zboží prosím nepřebírejte a reklamace bude vyřizována přímo s přepravní společností.
Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR).Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce.
Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavírány pouze v českém jazyce.
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že obsahu smlouvy a těmto obchodním podmínkám rozumí,seznámil se s nimi a smlouvu uzavřel srozumitelně, určitě, dle pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícími se řídí výlučně právním řádem České republiky.
K řešení sporů ze smluv, které doplňují tyto obchodní podmínky, jsou příslušné obecné soudy v České republice.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů nebo je možno využít evropské platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z
kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát
oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/


JMÉNO PROVOZOVATELE A ADRESA PROVOZOVNY:

Petra Klimčíková
Těšetice 40
783 46
tel: 774 172314
(Vaše případné tel.dotazy vyřídím v pracovní dny i o víkendu od 10.00 - 19.00)
email: mimimax@centrum.cz
(Na Vaše emaily odpovídám téměř okamžitě,nejpozději večer.Pokud nebudu přítomna napíši Vám to ve Vzkazech na svých stránkách)

IČO:76553540
DIČ: CZ7555235347
od 1.4. 2015 jsem plátce dph
Podmínky byly naposledy upraveny: 28.10.2016, 19:15
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt