PODMÍNKY PRODEJE

Kamila Obergriesová (kejmys) ID 131060
mimibazar.cz/kejmys
Oblast: Ústí nad Labem
+PŘIDAT K OBLÍBENÝM (přihlášení)
Registrace: 30.4.2008
Naposledy: 28.1.2018 20:04
Aktualizace: 10.6.2014 7:51
INZERTNÍ FOTOGRAFIE 0
prodám | koupím
vyměním | věnuji | půjčím
zdarma k objednávce
slevy | akce | vzkazy
odkazy na aukce
PROBÍHAJÍCÍ AUKCE
PODMÍNKY PRODEJE
76566994
DIČ CZ8061242365
HODNOCENÍ 645
VŠECHNY FOTOGRAFIE 544
Rodinné fotky
Scrapbook
Módní show
Spokojení zákazníčci
Moje hobby
Zahrada
Naše bydlení
Dekorace
Poradna
Domácí mazlíčci
Sběratelství
Naše úlovky
KOMENTÁŘE
VTÍPKY 0
RECEPTY 4
NÁVODY 0
Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
"Kouzelný drátek"
ŽATEČKOVÁ Kamila
Květinová 329
407 01 Jílové
mobil: 774198037 (provozní doba : 8-16h)
e-mail: sweethome@centrum.cz

Odpovědná osoba: ŽATEČKOVÁ Kamila

IČO:76566994
DIČ:CZ8061242365


Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
3. Ceny zboží
4. Dodací lhůta
5. Odstoupení od kupní smlouvy
6. Reklamace zboží, záruční podmínky
7. Ochrana osobních dat
8. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě " Kouzelný drátek"
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího ( provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu "Kouzelný drátek" jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem povinných údajů.
Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
Stornování objednávky je do 24 hodin telefonicky nebo mailem.

3. Ceny zboží

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky může ověřit na stránce ZPŮSOB DORUČENÍ. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.


Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který na vyžádání zašle kupujícímu spolu se zbožím, případně elektronicky či doporučeným dopisem. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru a je povinen si při přebírání zboží překontrolovat.

4. Dodací lhůta, doprava zboží

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů.
V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Jestliže za nedodané zboží předem zaplatíte, své peníze dostanete samozřejmě zpět a to do 7 dnů od vzájemné dohody.

V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka zarezervována po dobu 7 prac. dnů od objednání. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje.
Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo dle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, kontaktuje prodejce, že žádá o odstoupení od smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu. Uvedené zboží zašle zpět v uvedené lhůtě na adresu prodávajícího. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku. Doporučujeme poslat zboží jako pojištěnou zásilku a zvolit vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, použito nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet nebo složenkou a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, lze i u použitého zboží.

6. Reklamace zboží, záruční podmínky

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí.

Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, kupující zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození.

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu.
Při případné reklamaci kupující kontaktujte prodejce e-mailem nebo telefonicky.
Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným obchodním balíkem.
Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace musí být doklad o zaplacení zboží a popis závady.
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení.
V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách.

7. Ochrana osobních dat

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že tyto svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci se zákazníkem. Osobní data nebude provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce.

8. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně expedičních a dopravních nákladů ), uvedenou v ceníku internetového obchodu. V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena za dobírku bude zatížena dvojnásobným poštovným a balným.

Objednané zboží je k odeslání nejčastěji do 3 pracovních dnů od učinění objednávky, nejpozději do 10 dnů. Pokud z nějakého důvodu není možné tuto lhůtu dodržet (zboží není na skladě), budeme Vás o tom neprodleně informovat.


ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ

Doporučená zásilka
Do hodnoty 499,-Kc a max. 2 kg...Výška max. 5 cm. Pokud Vaše objednávky tyto požadavky nesplnují,vyhrazujeme si právo poštovné změnit. Jedná se o doručení v bublinkové obálce.
Poštovné- 45,00 Kč
balné- 11,00 KčCenný balík do 5kg
Pro veškeré zboží zasílané v balíčku vyšší, jak 5 cm /viz Podmínky České pošty!/ nebo kdy hodnota objednaného zboží přesáhne 500,-Kč. O odeslání zboží budete informováni e-mailem. V případě neobdržení zásilky v uvedeném termínu doporučujeme kontaktovat ČP a informovat se, zda nedošlo k uložení zásilky na pobočce, aniž bylo dodáno do schránky oznámení.
Poštovné- 87,00 Kč
balné- 11,00 Kč

Cenný balík do 5kg+KŘEHKÉ
Pro veškeré zboží zasílané v balíčku vyšším jak 5 cm /viz Podmínky České pošty!/ nebo kdy hodnota objednaného zboží přesáhne 500,-Kč+příplatek za křehké
Poštovné- 112,00 Kč balné- 11,00 Kč

Další způsoby poštovného je možné dohodnout při objednávce!!!
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK

Bankovní převod
Platba převodem na účet před dodáním zboží!!! Bankovním převodem na náš účet číslo 670100-2209228777/6210

Dobírka
Platba v hotovosti při převzetí zboží.
K základnímu poštovnému bude připočten poplatek za dobírku. 34,00 Kč
Podmínky byly naposledy upraveny: 26.5.2013, 15:52
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt