PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Milé maminky, i jiní návštěvníci mého bazárku, děkuji Vám za Váš zájem.

Zde je několik údajů pro rychlý a pohodový obchůdek:Značkové nové zboží nabízené v tomto bazárku je z velkoskladů, outletů, ze stránek z USA.
Dodací lhůta u tohoto zboží je cca 2 -3 týdny od zaplaceni zálohy 50%.
Někdy se stane, že se zboží zdrží na naší celnici, kde dochází k proclení.
Není v mých silách urychlit práci celníků, ale snažím se vždy, aby zboží došlo co nejrychleji. Zboží ktere Vam nabízím je 100% originál. Za originalitu zboží ručím vrácením peněz. Zboží je zasilano až k zákaznikovi z USA. Poštovné učtuje pošta dle váhy balíčku. Záleží na váze balíčkuku. Přijímám platbu přímo na učet nebo složenkou. Nezasilam na dobirku jelikoz by to bylo velice drahe, ale pokud na tom trvate tak neni problem poslat balik na dobirku. Doba dodani je cca 14 dni po zaplacení, ale občas to muze byt i déle. Záleží na poště. Podle nového zákona se clo a DPH neplatí na balíčkuku do hodnoty 3500Kč. Příde-li Vám balíček prosím napište mi mail v případě uvedˇte vaše komenty do mého hodnocení. Nezapomeňte poslat vaši adresu at můžu splnit dodací lhůtu. Papirový doklad o prodeji Vam bude přiložen do balíčku na vyžádání.
Některé věci posílám i z ČR , ale převážně z USA .Poštovné z ČR je 70 Kč. Vyjímečně po dohodě zasílám zboží i na dobírku, v tomto případě však účtuji poštovné podle tarifu české pošty 110Kč. Zboží odesílám nejpozději druhý den po připsání platby na můj účet. Zboží na Slovensko posílám, poštovné je dle tarifu české pošty.ŽBOŽÍ
VŠE JE 100% ORIGINÁL!!!OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Veškeré objednávky jsou považovány za ZÁVAZNÉ. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a s těmito souhlasí.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží již není k dispozici u dodavatele a dále z jiných důvodů (např. objednací údaje jsou neúplné, zboží je poničeno, apod.). V těchto případech prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu. Pokud již zboží bylo zaplaceno, prodávající neprodleně převede částku zpět na účet kupujícího a to do 2 prac. dní.
Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Potvrzení objednávky vč. podkladů pro platbu kupující obdrží emailem do 24hod. V případě, že se tak nestane, kontaktujte mne prosím znovu.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná
na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
Upozorňujeme, že veškeré nezaplacené pohledávky(neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společně s osobními údaji společnosti Deredes s.r.o http://www.fair-cod.cz k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:

Objednávky je možno bezplatně a bezdůvodně zrušit do 24hodin emailem nebo telefonicky. Pokud již uběhlo více než 24hodin, účtuje si prodávající storno poplatek 25% z celkové ceny objednávky k uhrazení vzniklých nákladů.


Informace o postupu prodejce, kdy zjistí, že není schopen objednané zboží dodat nebo je schopen jej dodat pouze částečně :

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího lze ve vyjímečných případech, a to pokud zboží není již dostupné od dodavetele nebo je zjištěna vada před odesláním. V tomto případě prodávající informuje kupujícího o vrácení platby na účet kupujícího popř. pomocí poštovní poukázky a to do 2 dnů.DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Platbu je kupující povinnen uskutečnit do 5ti kalendářních dní od uzavření KS(objednávky) na účet prodávajícího vedený u ČESKÉ SPOŘITELNY, jehož číslo kupující obdrží obratem společně s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku po uplynutí této lhůty popř. aktualizovat cenu.

Dodání zboží skladem Českou poštu obvykle do 5 dnů po připsání platby na účet. Poštovné je 70 Kč za pojištěný balíček. Posílám i z USA, poštovné stanovuji konkrétně u každé objednávky.
Na Slovensko se poštovné určuje dle tarifu České pošty.
Po dohodě je možné i osobní předání, a to v místě bydliště prodávajícího.

Lhůta pro dodání zboží na objednávku je 2-3 týdny. Z pravidla do 15ti dnů od přijetí platby na účet. Pouze v krajních případech se dodací lhůta prodlouží, a to z důvodu zadržení zásilky na celní kontrole.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:


V případě nespokojenosti kupujícího se zbožím má ze zákona právo jej do 14ti dnů doručit zpět prodávajícímu.
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly. Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené kupní ceny. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky (kupní cenu, popř. zálohu) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Častou protiprávní praxí poskytovatelů služeb bývá požadavek na vrácení dodaného zboží v neporušeném obalu či zboží nepoužitého. Právo odstoupit od smlouvy má však spotřebitel podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku i v případě, že zboží již použil, ba dokonce i tehdy, jestliže jej již částečně opotřeboval – pak se uplatní shora popsaná metoda zápočtu spotřebované hodnoty na vracenou cenu. Současná česká právní úprava je již v souladu s evropskou směrnicí č. 97/7/ES a požadavek na bezpodmínečnost a nesankcionovatelnost práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy je výslovně uveden v ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku. Znamená to, že nepřichází v úvahu žádné kladení podmínek, účtování poplatků za odstoupení od smlouvy či odstupného. Pokud by poskytovatel služby chtěl spotřebiteli účtovat náklady spojené s vrácením zboží, musel by je řádně doložit. Toto opatření má za účel umožnit spotřebiteli zboží v klidu a náležitě vyzkoušet proto, že narozdíl od běžného nákupu v obchodě k tomu nemá při zásilkovém prodeji šanci, nemá možnost zjistit, zda mu zboží vyhovuje, ani jeho funkčnost porovnat s jiným zbožím. Nejde tedy o náhražku reklamací (reklamovat toto zboží je možné samozřejmě v záruční době).


ZÁRUKA NA POUŽITÉ ZBOŽÍ:

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách

ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD:
Každá zásilka je před odesláním kontrolována a prověřována.
Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta ze zákona 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Jestliže se u zboží při jeho používání projeví závada, vyřizuje se tento problém v rámci reklamačního řízení.
Záruka se nevztahuje na:
VADY VZNIKLÉ BĚŽNÝM POUŽÍVÁNÍM; NESPRÁVNÝM POUŽITÍM VÝROBKU A NESPRÁVNÝM SKLADOVÁNÍM.
Postup při reklamaci:
1) kupující kontaktuje prodávajícího o reklamaci emailem nebo telefonicky
2) poté kupující zašle zboží pojištěné jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího a do zásilky uveďe důvod reklamace, adresu a telefon
4) kupující přiloží také kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží (paragon)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží. V případě delších reklamací budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.
Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH DAT:

Prodávající se zavazuje k ochraně osobních dat kupujícího, dále se zavazuje neposkytovat data třetím osobám.

Informace o zboží, objednávky :
Všechny informace o zboží, tj. o velikosti, materiálu a původu uvádím přímo v inzerátu a ručím za jejich správnost. Po dohodě je možné objednat jinou velikost, případně barvu, dodací lhůta se ale prodlouží na dalších 2 - 4 týdny.Většina zboží AF , GUESS a další jsou na objednávku, kterou odesílám v nejbližším termínu.


Přeji Vám příjemné nakupování. Budu se snažit vyjít Vám ve všem vstříc, abyste se ke mně rádi vraceli.

Děkuji Pavol Ďuriš
Odpovědná osoba Pavol Ďuriš
IČ: 14565153 ( nejsem platce DPH)
email: nikol.mmb@centrum.cz
tel.: +420 608 805 545 ( 10-20hod.)
tel.: 59 672 28 09 penná linka

MONETA
číslo účtu : 203 312 477 / 0600


adresa: Pavol Ďuriš
KRMELÍNSKÁ 17a
OSTRAVA - HRABOVA
720 00
Podmínky byly naposledy upraveny: 27.7.2017, 11:26
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt