PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Prodávající:

Konašek Ondřej, U lávky 572, 788 13 Rapotín

IČ: 64111369
DIČ: CZ78060357542 - jsme plátci DPH

č.ú. 2600058862/2010

kontaktní osoba: Konašek Ondřej

Na vaše dotazy atd. odpovídáme Po-Pá od 8 do 17 hodin

Objednávky můžete uskutečnit na:
našem e-shopu: www.bambino.cz
Telefonicky na čísle: 777595370
E-mailem: bambino@bambino.cz

Pokud vám do 48 hodin neodpovím na vaši e-mailovou objednávku, prosím kontaktujte mne znovu na výše uvedených kontaktech, někdy si prostě e-mail nepřijde.

Sortiment našeho obchodu je velice široký a není v našich silách mít veškerý sortiment skladem. Zboží které neni skladem bude zajištěné od dodavatelů na základě Vaší objednávky v co nejkratších termínech, pokud bude i u dodavatelů vyprodané, budeme vás o tom informovat a objednávku stornujeme.

VÝMĚNA ZBOŽÍ – velikostí - Zde musí být zboží zasláno nezničené, nepoužité. Budeme vám účtovat pouze dopravu a případný rozdíl cen. Výměnu prosím předem konzultujte telefonicky nebo mailem.

pokud se stane že zboží máte již zaplacené a bohužel neni možné dodat z důvodu vyprodání u dodavatelů atd, jste informováni mailem a platba vám bude do 30 dnů vrácena

ODESÍLÁNÍ BALÍČKŮ A POŠTOVNÉ:


PPL - platba předem na účet cena 100Kč
- platba při převzetí (dobírka) cena 150Kč

Odeslání na dobírku ihned do 24hod. Při platbě na účet-po připsání pěněz na účet odesílá se ihned. Po poslání potvrzení z banky odesíláme ihned po doručení tohoto potvrzení.

STORNO OBJEDNÁVKY

Odesláním své objednávky potvrzujete její závaznost a souhlasíte s obchodními podmínkami. Objednané zboží můžete stornovat do 24 hodin od zaslání objednávky, a to zasláním e-mailu na adresu bambino@bambino.cz


ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ LIST

Klasický záruční list se dnes již moc nepoužívá- místo něj slouží faktura, která vám bude zaslána vždy se zbožím.VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Objednáváte-li jako soukromá osoba, máte v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu.
Vrátit bez udání důvodu lze i nové zboží, které již nemá původní obal, bylo použito nebo třeba nemá visačky. Pak si vyhrazujeme právo jako prodejci, ponížit adekvátně vracenou částku o hodnotu opotřebení výrobku.
Peníze vám budou zaslány do 30 kalendářních dnů od vrácení zboží.REKLAMACE

1. Obecná ustanovení Reklamační řád řeší reklamace vad zboží, které je v záruční době. Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), upravuje způsob a hlavní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. 2. Základní pojmy „Prodávajícím“ se rozumí firma Konašek Ondřej, U lávky 572, 788 13 Rapotín „Zbožím“ se rozumí výrobek zakoupený v našem internetovém obchodě „Záruční list“: záručním listem se rozumí daňový doklad vystavený prodávajícím, obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti, který potvrzuje nabytí zboží zákazníkem. „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a neodkladně oznámí tuto skutečnost prodávajícímu písemně e-mailem nebo telefonicky. Oznámení musí vždy obsahovat jméno kupujícího, zboží a popis vady, datum dodání.

2. Záruční podmínky Záruka vyplývající z tohoto listu je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému nekomerčnímu používání. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to zpravidla od převzetí prodaného výrobku Kupujícím. Pokud neni záruční doba Kupující má v rámci záruku právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku. Pokud není takový postup možný, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.

3.Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že: a) výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze, případná vada byla oznámena neprodleně po jejím zjištění b) nebyla překročena záruční lhůta c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný Záruční list (fakturu o nákupu).

4.Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit u dodavatele a zároveň mu musí umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejich řešení. Kupující je povinen poskytnout dodavateli součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření v předchozí větě.

5.Záruka vyplývající z tohoto Záručního listu platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku nevhodným používáním nebo nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není vadou výrobku) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

6. Záruční lhůta Konkrétní délka záruční lhůty odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle Občanského zákoníku, t.j. 24 měsíců. Použité zboží nenabízíme. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

7. Potvrzení převzetí zboží a vystavení záručního listu Jako Záruční list slouží daňový doklad tj. Faktura, která bude zákazníkovi doručena současně se zbožím.

8.Zákazník přebírá od dodavatele (nebo dopravce) jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo pokud zjistí jakýkoliv rozdíl s daňovým dokladem, je povinen sepsat s dodavatelem (dopravcem) reklamační protokol a je oprávněn zboží nepřevzít. Vždy je nutné provést zápis do reklamačního protokolu. Nebude-li sepsán nebude na pozdější reklamace brán zřetel. Pokud po rozbalení zásilky zaslané zákazník zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne písemně na adrese či telefonicky prodejce. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Totéž se týká i případných nesrovnalostí v dodávce!

9. Způsob reklamace a jejího vyřízení Reklamace vyřizuje internetový obchod www.pro-deticky.cz
Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující předložil – fakturu, která byla potvrzena prodávajícím.
Zboží zaslané k posouzení dodavateli by mělo být v úplném stavu včetně manuálů a ostatního příslušenství,
Dále je zákazník povinen zboží zabalit tak,aby obal vyhovoval nárokům zvolené přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

Zboží k reklamaci přijímáme pouze čisté. V opačném případě vám bude vráceno k vyčištění.
Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury.

10. Závěrečné ustanovení Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2011

-
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními předpisy, především obchodním a občanským zákoníkem.
-
Pokud nebude objednávka,která vám bude zaslána dobírkou, vyzvednuta,
bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání a zabalení zboží (zašleme vám fakturu)
-
*Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami

Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Stanovené ceny zboží jsou včetně DPH a jsou aktuální pouze do vyprodání zásob.
Podmínky byly naposledy upraveny: 31.10.2011, 8:51
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt