PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Firma: Anna Sedláková

IČO: 412 65 807
Firma není plátcem DPH.
Sídlo firmy: Dětřichov u Moravské Třebové 24, PSČ: 57101
Mobil: 731 571 045 denně od 8.00 do 19 .00 hodin
E-mail: sedlakovaanna@seznam.cz
Bankovní spojení: ČS 1470959093/0800
Zodpovědná osoba: Anna Sedláková
Přeji Vám příjemné a pohodové nakupování v našem obchůdku.
Věřím, že s nákupem u nás budete spokojeni.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH!V rámci MMB přijímáme pouze platbu předem převodem na účet.Platební podminky
Preferuji platbu předem na účet, který uvádím v odpovědi na Vaši objednávku.
Zboží zasíláme prostřednictvím ČP a o ceně poštovného budete předem informováni.

Dodací podmínky

Zboží je odesíláno ve lhůtě 2 dny až 14 dní dle dostupnosti, Pokud není zboží skladem a lhůta dodání je delší než 14 dní, budeme Vás o této skutečnosti informovat. Pokud bude zaplaceno zboží , které není skladem, platbu Vám neprodleně vrátíme zpět na Váš účet.

Zboží si můžete vyzvednout po telefonické dohodě také osobně.

Na veškeré nové zboží je poskytována záruka 24 měsíců..
Na věci použité neplatí záruka. Bazárkové věci jsou dodávány nepoškozené a plně funkční. V případě nějakého nedostatku informuji v popisce zboží. V případě přehlédnutí nějaké vady z mé strany/ i to se může stát/ se určitě domluvíme. Pokud vyjde vada najevo až dodatečně, stanovuje se dvanáctiměsíční lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané u konkrétního zboží.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem. Zboží k reklamaci, prosím, zašlete na výše uvedenou adresu - sídlo firmy. O zaslání reklamovaného zboží nás prosím informujte předem na emailovou adresu - sedlakovaanna@seznam.cz


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
(v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)


O vrácení zboží nás prosím informujte předem na náš email: sedlakovaanna@seznam.cz.
Zboží musí být vráceno nepoškozené s dokladem o koupi. Pokud bude použité, - opotřebované, bez visaček a bez původního obalu odúčtujeme si z vrácené částky za jeho opotřebení.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
- prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka
- tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží.
- v žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány ani předávány dalším osobám


Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- uzavření kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracování jeho osobních údajů. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby prodávajícího - k vyřízení objednávky a nejsou poskytovány třetím stranám. Kupující má právo e-mailem nebo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů.
Podmínky byly naposledy upraveny: 1.9.2019, 20:00
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt