PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Vážení zákazníci,

moc děkuji za Váš zájem o nabízené zboží a ráda bych Vás seznámila s podmínkami prodeje v internetovém Obchůdku Eninka - www.mimibazar.cz/epikina.

Přečtěte si prosím tyto podmínky ještě před objednáním, objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, upravují vztahy mezi nimi a jsou pro obě strany závazné.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Prodejce a provozovatel internetového obchodu a zodpovědná 
osoba

Zuzana Čížková

Sídlo a kontaktní adresa: Nad Lomem 449, 250 89 Lázně Toušeň

Adresa provozovny: nemáme provozovnu

Tel.: 602 165 234 (po - pá, 9:00 - 17.00 hod.)

IČ: 74393855

DIČ: nejsme plátce DPH

Podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Po odpovězení na inzerát s nabízeným zbožím, Vám přijde na Váš e-mail potvzení objednávky
Pokud by Vám povrzení nepřišlo, kontaktujte nás na e-mailu: obchudekeninka@gmail.com nebo telefonicky na tel. 602 165 234.

Na Vaše objednávky se snažím odpovídat v průběhu dne, nejpozději navečer. Víkendy a svárky se snažím věnovat rodině, odpovídám nejpozději v neděli večer nebo v pondělí. Děkuji za pochopení :-).
 

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající má právo kontaktovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem, proto je v zájmu kupujícího uvádět kontaktní údaje správně a pravdivě.

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

Každá objednávka je závazná. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem převzata, bude požadováno uhrazení nákladů vzniklých na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží na objednávku objednáno, došlo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím upravit nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

STORNO OBJEDNÁVKY 

Stornovat objednávku je možné do 24 hodin od odeslání objednávky a to e-mailem na adresu obchudekeninka@gmail.com.
Toto ujednání neplatí v případě objednávky zaslané formou dobírky, která již byla expedována! O dni odeslání jste předem informováni a to už ve chvíli jejího potvrzení námi, kdy uvádíme, kdy zásilku odešleme. Stornujte tedy prosím Vaši objednávku včas, než jí odešleme.

Pokud je zboží již zaplaceno vracíme peníze zpět v plné výši.

POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Zuzanu Čížkovou, sídlem Nad Lomem 449, 250 89 Lázně Toušeň, nejlépe e-mailem na adresu obchudekeninka@gmail.com formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu).
Formulář pro vrácení zboží zašle prodávající na požádání v .pdf formě nebo nebo jiné elektronické formě. Případně můžete použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy který najdete níže, není to však Vaší povinností.“


Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

S vrácením platby vyčkáme do doby, než vracené zboží obdržíme nebo než případně prokážete věrohodným způsobem, že bylo zboží zasláno zpět. 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(máte možnost použít tento formulář pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy, není to však vaší povinností ani nutností pro vrácení zboží) 

OZNÁMENÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

adresát: Zuzana Čížková, Nad Lomem 449, 250 89 Lázně Toušeň,e-mail: obchudekeninka@gmail.com 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží 

…........................................................................................................ 
Datum objednání / datum obdržení 

…........................................................................................................ 
Jméno a příjmení spotřebitele / nakupujícího 

…......................................................................................................... 
Adresa spotřebitele / nakupujícího
….........................................................................................................

Datum
….........................................................................................................

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Provozovatel Zuzana Čížková je vedena u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00039920.

ZPŮSOB ÚHRADY 

a.) Platba předem na účet vedený v mBank.
Platbu je možné zaslat bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou. Platbu provede kupující na účet uvedený v podkladech k platbě s uvedením stanoveného variabilního symbolu.

Termín pro převod na účet je 7 dní od zaslání podkladů k platbě. Poté bude objednávka stornována a zboží přenecháno dalšímu zájemci.

b.) Dobírkou
Platba za zboží vč. poštovného se platí při převzetí zásilky, k ceně poštovného bude připočteno 40,- dobírečné.
Upozornění pro zákazníky: Hotovost nebo úhrada platební kartou, která byla zaplacena přepravní společnosti nepodléhá EET (všechny takto přijaté platby jsou zasílány přepravními společnostmi na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím).


CENA A ZPŮSOB DODÁNÍ 

DORUČENÍ ZBOŽÍ
Zboží skladem bude odesláno prostřednictvím České pošty nejpozději do 2 pracovních dnů po příchodu platby na účet prodávajícího (ve většině případů ale bývá odesláno v den připsání platby nebo hned ten následující). Dodání zboží na objednávku bude domluveno individuálně s kupujícím, zpravidla se jedná o 5-14 dnů.

Pokud je odeslání na dobírku bude zboží zasláno do 2 dnů ode dne objednání (ve většině případů bývá zásilka odeslána hned následující den po objednání).
Zboží bude odesláno na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

O odeslání zásilky je kupující informován.

Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby dopravce.

CENA DOPRAVY
ČP Doporučená zásilka ČR
Menší zásilka do 500g, hodnoty 500,-Kč o max. rozměrech obálky A4 a výšky 5 cm (většinou lze použít pro obrázky na dort, zdobení, barvy, autodoplňky, ...). od 50,- Kč

ČP Doporučený a cenný balík od 85,- Kč

ČP Balík do ruky ČR
Garantované dodání následující pracovní den po odeslání, hodnota ani rozměry zásilky nejsou omezeny. Pošta Vás bude informovat prostřednictvím zprávy SMS. Úložní doba zásilky je 7 dnů. 120,- Kč.

Zásilkovna - doručení na Vámi zvolenou pobočku Zásilkovny do 3 pracovních dnů (pobočka se vybírá v seznamu). Velikost zásilky je omezena pouze váhou 5kg. O uložení zásilky na pobočku Zásilkovny budete informováni SMS zprávou a e-mailem. 60,- Kč. Seznam poboček není možné zadat zde na Mimibazaru. Pokud by jste rádi využili tuto dopravu, je potřeba zadat objednávku na e-shopu www.eninka.cz

Objednávka nad 1.500,-Kč ČR
Hodnota objednaného zboží nad 1.500,- Kč ZdarmaPŘESNÉ POŠTOVNÉ BUDE UVEDENO V PODKLADECH K PLATBĚ KTERÉ BUDOU ZASLÁNY NA VÁŠ E-MAIL.
PŘI ODESLÁNÍ NA DOBÍRKU, VÁM BUDE ZASLÁNA E-MAILEM CELKOVÁ ČÁSTKA DOBÍRKY S VYČÍSLENÝM POŠTOVNÝM.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník nebo příjemce zboží má za povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě nese přepravce.
Pokud v okamžiku převzetí zjistí příjemce poškození obalu zásilky, zkontroluje stav zboží. V případě jeho poškození vyhotoví za přítomnosti dopravce „Záznam o poškození zásilky“. V žádném případě nebude podepisovat předávací protokol, aniž by zkontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.

V zájmu kupujícího je překontrolovat správnost dodaného zboží, v případě nesrovnalostí ihned kontaktovat prodávajícího.

REKLAMACE

Přestože je nabízeno kvalitní zboží, i u něj může dojít k poškození apod. Záruční doba u spotřebního zboží je 24 měsíců.
Je-li na prodávané věci (potravinářské zboží), jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích) lhůta k použití věci, tzv. expirační lhůta, skončí záruční doba nejpozději uplynutím této lhůty
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. 

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

OSTATNÍ

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních 
předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2018.
Podmínky byly naposledy upraveny: 5.2.2018, 10:55
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt |
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu