PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Provozovatel :
Jindra Chrastilová
Višňová 571
Milovice 289 24
Česká republika

kontaktní e-mail : kristynkahracky@seznam.cz


IČ 13110250

Firma je zapsána u MÚ ŽÚ Lysá nad Labem č.j. ŽÚ /2228/07 ev.č. . 310008-5309
nejsme plátci DPH


MOŽNOST NAKOUPIT TAKÉ V BAZÁRKU ID 157236 ZA JEDNO POŠTOVNÉ !!

Zdravím vás milé maminky !!!

Po objednání zboží v mém bazárku ,vás skontaktuji / nejpozději do 2. dne / a zašlu podklady k platbě.

Rezervace na zboží nepřijmáme.
.
Zboží zasílám doporučeně - nikoli však na dobírku za 3 -5 pracovní dny po připsání peněz na mém účtě / podle počtu balíčku k odeslání/ , vyjímečně podle domluvy i dříve :-) .

Poštovné hradíte vždy jedno !! .

Platbu od vás očekávám do týdne,popř. podle domluvy !!

Info. o příchozích platbách a odeslaných balíčkách - nezasílám !!

Po obdržení balíčku si zboží řádně překontrolujte, v případě vady mně ihned informujte.

Doklad o koupi na požádání.Reklamace :

Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží.

Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. .V případě ,že zákazník chce zboží reklamovat, musí zboží řádně zabalit a zaslat doporučeně na adresu prodávajícího. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace.

Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů,pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak..

Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

Při uznání reklamace má zákazník právo na výměnu vadného zboží .Po 3. oprávněné reklamaci má zákazník právo na vrácení platby. Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazník o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní .Podmínky uplatnění rozporu s kupní smlouvu :

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.Odstoupení od smlouvy :

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží podle §53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku.

Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno .

Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího / doporučeně , niloli na dobírku - nebude převzeto / bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny+ prvotní poštovné (bez nákladů vynaložených na vrácení zboží zpět k prodejci ) na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem.

Do zásilky současně vložte písemné odstoupení od smlouvy.

Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtením na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.
Platba Vám bude vrácena zpět nejpozději ve 14 denní zákonné lhůtě.


Ochrana osobních údajů spotřebitele :

Prodávající si eviduje osobní údaje Kupujích, které byly uvedeny při objednávce (jméno, adresu, telefon a email).

Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Prodávající nepředává tyto údaje žádné další osobě.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Závěrečná ustanovení :

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 01.01. 2014

Děkujeme za návštěvu našeho obchůdku U Josífka a doufáme, že se k nám budete rádi vracet :)
Podmínky byly naposledy upraveny: 31.1.2018, 8:38
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt