PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Obchodní podmínky – všeobecná ustanovení
(platné od 15.9.2013)

Všeobecná ustanovení
Základní údaje (prodávající)
Gabriela Žilová


butik Gazi
IČ: 01808052
DIČ: CZ7354245470
e-mail: butikgazi@seznam.cz


Kupující
Kupující (koncový uživatel) poskytuje prodejci dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním internetovým obchodem (viz. Ochrana osobních údajů). Kupující poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro nákup na internetovém obchodě www.mimibazar.cz. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a souhlasí s nimi.

Základní informace
Obchodní podmínky jsou platné pro veškerý nákup realizovaný v internetovém obchodě, www.mimibazar.cz. Tyto podmínky definují práva a povinnosti internetového obchodu a práva a povinnosti nakupujících.

Ochrana osobních údajů
Dodavatel shromažďuje osobní údaje kupujících s jejich výslovným souhlasem. Veškeré osobní údaje jsou použity pouze k realizaci obchodní transakce a podle pravidel, které zvolil a odsouhlasil kupující při vyplnění objednávkového formuláře. Veškerá osobní data jsou provozovatelem internetového obchodu spravována s největší opatrností a pečlivostí s ohledem na práva a potřeby zákazníků. Osobní údaje může kupující kontrolovat a měnit po přihlášení do uživatelského rozhraní internetového obchodu, v sekci osobní údaje.
Získané osobní údaje shromažďuje pouze z důvodu snadnější komunikace s klientem a realizaci obchodu. Provozovatel tyto údaje nepředává žádné další osobě nebo společnosti. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může kupující kdykoli odvolat a provozovatel je povinen jeho žádosti vyhovět.

Uzavření kupní smlouvy

Objednávka zboží
Veškeré objednávky jsou závazné. Prodávající má povinnost realizovat závazné objednávky svých zákazníků a obstarat dodání vybraného zboží na adresu uvedenou v objednávce. Po zaslání podkladů k platbě je kupujícímu zboží rezervováno na kamenné prodejně max. 5 pracovních dnů pro provedení úhrady formou bankovního převodu. Pokud do té doby nebudou peníze připsány na účtu prodejce, vrací se objednané zboží do prodeje na kamenné prodejně. Lhůta pro rezervaci může být prodloužená po individuální domluvě.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně objednané zboží neodebírá, bez řádného důvodu jej vrací nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci obchodu. Veškerý sortiment internetového obchodu www.mimibazar.cz je určen k běžnému prodeji.
Elektronicky odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je přehledně a srozumitelně informován o cenách všech produktů i o celkové ceně, která odpovídá jeho nákupu. Odesláním objednávky kupující souhlasí se všemi podmínkami. Způsob dopravy objednaného zboží a jeho hrazení.

Zrušení objednávky
Kupující a prodávající mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce ustoupit a to až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

Způsob doručení vybraného zboží kupujícímu
Kupujícímu je zboží zasláno po provedení úhrady bankovním převodem prostřednictvím České pošty nebo si může zboží vyzvednout osobně a provést úhradu v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu na kamenné prodejně v Ostravě-Zábřehu. Odesláním objednávky kupující potvrzuje zvolený způsob dopravy, jeho úhradu i způsob platby daného zboží.

Kupující je zodpovědný za překontrolování dopraveného zboží, pokud je zboží nebo obal balíku viditelně poškozen, je kupující povinen překontrolovat obsah zásilky společně s osobou doručovatele a v případě poškození produktu postupovat podle pravidel konkrétní zvolené dopravní služby. V případě, že zboží je dopraveno poškozené vinnou dopravce a klient nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemůže prodávající internetového obchodu poskytovat žádnou náhradu.

Dodání zboží
Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky a provedené úhradě za objednané zboží. Objednaný produkt se považuje za doručený v okamžiku doručení na adresu kupujícím uvedenou v elektronické objednávce.

Platby a hrazení zboží
Platba převodem
Za zboží zakoupené v našem obchodě je možné zaplatit bankovním převodem, hotově nebo prostřednictvím platebního terminálu pouze při osobním odběru na kamenné prodejně.

Součástí zásilky je vždy daňový doklad. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

Ceny a platnost nabídky
Ceny uvedené v internetovém obchodě www.mimibazar.cz, jsou pravidelně aktualizovány a uváděny včetně DPH 21% a jsou určeny pro koncového zákazníka. Součástí každé dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny i akční ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
Pro zákazníka platí cena uvedená v době vytvoření objednávky, tzn., pokud se ceny vámi objednaného zboží po provedení vaší objednávky změní, zboží je doručeno za cenu, která platila v okamžiku vytvoření objednávky.

Kupující přebírající zboží
Kupující podepsáním dodacího listu potvrzuje, že doručené zboží odpovídá jeho objednávce a bylo doručeno nepoškozené. Na pozdější reklamace není možné brát zřetel. Je proto v zájmu kupujícího se přesvědčit, že objednané zboží nemá poškozený obal (mechanicky ani žádným jiným způsobem). V opačném případě je třeba sepsat o poškození zásilky protokol s pověřenou osobou dopravce. V takovém případě má zákazník nárok na slevu nebo výměnu zboží.

Záruka a postup v případě reklamace
Jako záruční list pro každý produkt slouží daňový doklad, který je vložený v každé zásilce. Zákonná záruční lhůta 24 měsíců se počítá ode dne doručení a převzetí zásilky koncovým zákazníkem. Záruku lze uplatnit pouze v souladu se záručními pravidly konkrétního výrobku. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Záruční doba uvedená u všech produktů je platná pro spotřebitele a řídí se občanským zákoníkem.
U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
Reklamované zboží s popisem vady musí být zasláno včetně všech potřebných dokladů a pokud možno v originálním obalu. Zároveň uveďte, co od reklamace očekává – výměnu zboží, opravu zboží či vrácení finančních prostředků. Reklamované zboží nelze zaslat jako dobírku, ta nebude přijata.

Reklamované zboží zasílejte vždy pouze na adresu:
Gabriela Žilová
Čechovova 1472/22
716 00 Ostrava

Po obdržení reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do pěti pracovních dnů seznámí kupujícího o dalším postoupení reklamace, případně navrhne další postup reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Všechny pravidla se řídí zákonnými normami platnými v České republice. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicet dní.

Stornování objednávky nebo odstoupení od smlouvy
Prodávající má právo odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání objednaného zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Prodávající může od smlouvy odstoupit pouze v případě, že objednané zboží není k dispozici nebo se výrazně změnila jeho cena. V každém takovém případě je prodávající povinen kupujícího informovat a konzultovat s ním další postup.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce do 14 dní od převzetí zboží, v souladu s platnými zákonnými normami (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku). Zpětné zaslání zboží je možné pouze v původním stavu a obalu bez známek užívání.
Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat v tomto smyslu elektronicky písemné vyjádření na kontaktní adresu, uvést všechny potřebné údaje a doložit všechny potřebné doklady.
Zboží zaslané kupujícím zpět k prodávajícímu musí být zasláno kompletně, v nepoškozeném a nenošeném stavu, včetně všech potřebných dokladů a pokud možno v originálním obalu. V případě, že vrácené zboží je poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je prodávajícímu vrácená částka zkrácena o tyto náklady.
Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, prodávající vrátí finanční obnos za zboží bez poštovného na účet kupujícího nejpozději do třicátého dne od vrácení zboží. Zaslání peněz na zahraniční bankovní účet vedený na Slovensku účtujeme poplatek 220,-Kč. Tato částka se odečte od hodnoty vráceného zboží.

Děkuji za přečtení, Gabka.
Podmínky byly naposledy upraveny: 25.11.2019, 17:33
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Nastavení soukromí | Kontakt

© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s.