PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Obchodní podmínky

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

2. Žádáme Vás, aby jste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

Balíčky posíláme každý den, vždy v den připsání platby.
Rezervace- otevřený balíček - po dobu 1 týdne - vždy po hododě s námi a potvrzení,že jde o otevřenou objednávku !!!!
REZERVE - je do 60 minut,v případě,že není objednávka potvrzena,je rezervace anulována a zboží vráceno do prodeje,či poskytnuto dalšímu zájemci.

DOTAZ NENÍ BRÁN JAKO OBJEDNÁVKA !!!

Na nabídku výměn nereagujeme

Číslo účtu pro platby 670100-2214123136/6210
Do zprávy pro příjemce udávejte vaše jméno !!!!!
Vždy prosím čekejte na zaslané podklady k platbě!!!!!Balíčky rozesíláme doporučeně českou poštou za 50 - 70 Kč poštovné jako doporučený dopis a doporučený balík.Těžší věci a objemnější vždy za 70 Kč..tarif České pošty.
NEZASÍLÁME BALÍČKY OBYČEJNĚ - NA VAŠI VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST - s tímto druhem rozesílání máme pouze špatné zkušenosti....to znamená,že například nezasíláme balíčky pod 100Kč s jednou věcí bez dokladu o převzetí českou poštou - jak nás občas žádáte....

Dále je možnost rozesílání balíků společností DPD,kde je cena 85 Kč.


Jak měříme : cd - celková délka - míra od horního švu až po okraj oblečení dole
š. - šířka - je to šířka pasu v klidovém stavu-nenatažený
r.-rukáv - rukáv měříme od ramene - až po manžetu rukávu
noh. - nohavice - míra od rozkroku dolu po konec oblečení

Oblečení popisujeme v co možná nejpřesnějších popiskách, vždy uvedeme zcela realistický obraz.
PRODÁVÁME POUZE NOVÉ ZBOŽÍ !!!


Ochrana osobních údajů
1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Reklamace

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.


Lucie Šimonicová
Smrk 32
Úžice
285 04
IČO :88534057
Podmínky byly naposledy upraveny: 2.6.2018, 22:30
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt