PODMÍNKY PRODEJE

Martina S. (krejculinek) ID 17150
mimibazar.cz/krejculinek
Oblast: Sušice
Telefon: 732211918
+PŘIDAT K OBLÍBENÝM (přihlášení)
Registrace: 14.6.2006
Naposledy: 17.2.2019 21:40 včera
Aktualizace: 12.2.2019 13:28
INZERTNÍ FOTOGRAFIE 0
prodám | koupím
vyměním | věnuji | půjčím
zdarma k objednávce
slevy | akce | vzkazy
odkazy na aukce
PROBÍHAJÍCÍ AUKCE
PODMÍNKY PRODEJE
87012138
DIČ CZ8251081982
HODNOCENÍ 1455
VŠECHNY FOTOGRAFIE 482
Rodinné fotky
Scrapbook
Módní show
Spokojení zákazníčci
Moje hobby
Zahrada
Naše bydlení
Dekorace
Poradna
Domácí mazlíčci
Sběratelství
Naše úlovky
KOMENTÁŘE
VTÍPKY 1
RECEPTY 43
NÁVODY 0
Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
NOVÉ ZBOŽÍ

Dětské botky u sovičky
Martina Sovová Krejčová
provozovna: Kostelní 67, Sušice 34201
místo podnikání : Volšovská 899
IČO 87012138
DIČ CZ8251081982
tel. 732211918 ( od 9 hod do 17 hod )
email: krejculinek@centrum.cz

ZÁRUČNÍ DOBA : 2 roky

DOBA DODÁNÍ : ihned po zaplacení částky je balíček odeslán na vámi udanou adresu, pokud je zboží objednáno na dobírku odchází týž nebo následující den

ODPOVĚĎ NA INZERÁT : obvykle odpovídáme týž den pokud neodpovíme do tří dnů kontaktujte nás znovu

STORNO OBJEDNÁVKY : do 24 hodin můžete svou objednávku vystornovat jak mailem tak telefonicky na výše uvedené číslo a mailovou adresu nebo vzkazem přes mmb

POKUD OBJEDNÁVKA NENÍ KOMPLETNÍ : z důvodu kamenného krámu se může stát že zboží vámy objednané je vyprodáno ( veškěré zboží uvěřejněno na mmb je skladem ) nebo vaše objednávka není kompletní, v tomto případě budete infomováni do 24 hodin o nekompletnosti objednávky, částka za chybějící zboží bude vystornována nebo vám bude nabídnuto zboží jiné, které není kupující povinen akceptovat a může zvolit vystornování částky


nákup v našem e-shopíku je s paragonem + záručním listem, ten pečlivě uschovejte pro případ reklamace, která je vyřizována prostřednictvím naší prodejny, v místě provozovny kamenného krámu. odesíláme denně, takže zboží putuje k vám v prvním možném termínu po připsání peněz na účet, v případě dobírky zboží odchází týž nebo maximálně následující den, pokud máte botky v rezervaci a nereagujete na maily ohledně odložení platby posečkání a nekomunikujete botky po 7 dnech rezervace pouštím do veřejné nabídky, při objednávce nad 2000 ,- kč poštovbé zdrama, objednávka nad 1500 ,- korun malý dáreček :-)

Informace o právu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění u takového zboží, kde to umožňuje zákon :

Vrátit bez udání důvodu lze nové zboží do 14 dnů, lze vrátit takto i zboží které již nemá původní obal nebo z něj byly odstraněny visačky. Pak si však prodejce může vrácenou částku ponížit o změny na výrobku.

- odesíláme :

Česká pošta ( platba převodem ) : 60 - 70 Kč

Česká pošta dobírka ( platba připřevzetí balíčku ) : 120 Kč- botičky účet číslo : 107 - 813 544 0237 / 0100


- jako vs uvádějte prosím svůj ID na mimibazaru pokud nejste registrováni, uveďte prosím psč vašeho města

díky


BAZÁREK - věci po našem Macíkovi a Matyldě


Milé maminky, jsem ráda, že věcičky po našem Mácovi Vám padly do oka... oblečky zašleme podle tarifů ČP, vyprané a vyžehlené, pokud máte dotaz na velikost a přeměření, stačí napsat a rádi se s Vámi domluvíme na detailech.
Balíček odesílám hned následující den po připsání peněz :


na účet 404 600 133 / 0800


Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách.PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů Dětské botky u sovičky, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Zásady zpracování osobních údajů: Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data našich klientů a zaměstnanců sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování. Spolupracující osoby (zaměstnanci, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám zpracování osobních dat správce a podstupují pravidelná školení. Společnost jako správce dat vytvořila funkci Pověřence pro ochranu osobních dat (DPO), který dohlíží na řádnou ochranu osobních dat jejich majitelů, tedy zákazníků společnosti. Kontakt na DPO je zveřejněný dálkově dostupným způsobem na webových stránkách správce (společnosti).
2. Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, tedy z důvodu oprávněného zájmu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
3. Zdroje osobních údajů ▪ přímo od subjektů údajů (registrace, webové kontaktní formuláře a chat, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky aj.) ▪ veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)
4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování ▪ adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) ▪ IP adresy, telefonní čísla a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a uchovávané z důvodu zákonné povinnosti ▪ IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje k nutné míře zachování kvality služby ▪ popisné údaje (např. bankovní spojení) ▪ další údaje nezbytné pro plnění smlouvy ▪ údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
5. Kategorie subjektů údajů, zpracovatelé. ▪ zaměstnanec správce ▪ dopravce ▪ dodavatel služby ▪ jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci ▪ uchazeč o zaměstnání
6. Kategorie příjemců osobních údajů ▪ státní správa v případech zákonné povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy ▪ zpracovatel pověřený správcem ▪ zaměstnanci

7. Účel zpracování osobních údajů ▪ účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů ▪ jednání o smluvním vztahu ▪ plnění smlouvy ▪ ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) ▪ archivnictví vedené na základě zákona ▪ výběrová řízení na volná pracovní místa ▪ plnění zákonných povinností ze strany správce

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
9. Doba zpracování osobních údajů V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
10. Poučení Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

▪ subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, ▪ zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, ▪ zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ▪ zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, ▪ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, ▪ zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.


11. Práva subjektů údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: ▪ účelu zpracování, ▪ kategorii dotčených osobních údajů, ▪ příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, ▪ plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, ▪ veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, ▪ pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: ▪ Požádat správce o vysvětlení. ▪ Požádat o vysvětlené Pověřence na ochranu osobních údajů správce. ▪ Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. ▪ Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. ▪ Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. ▪ Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. ▪ Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Podmínky byly naposledy upraveny: 21.5.2018, 22:01
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt