PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Provozovatel- Odpovědná osoba
Lucie Hlaváčková

Thámova 2
Praha 8
186 00
Česká republika

IČ 88685021
Nejsem plátce DPH
Dotazy, objednávky a případné problémy raději řešíme emailovou komunikací. Je to z důvodu, že se na daný dotaz, či problém můžeme podívat. V době víkendu mohou být v odpovědi delší prodlevy.
Pokud by přece jenom odpověď dlouho nedocházela napište raději znova, někdy se stane, že se zpráva ztratí.


Platba za zboží:
Předem bankovním převodem, složenkou, vkladem na poště, nebo bance. Vždy prosím o úhradu nejpozději do 7 kalendářních dnů. Po dohodě je možné s platbou počkat (výplata, mateřská a pod. nejdéle však 14dní)
Osobní přezetí -po domluvě je možné.
Na dobírku nezasílám.

Cena dopravy:
dopis do 5cm menší- 49kč (zasláno doporučeně)
dopis do 5cm větší -60kč (doporučeně)
balíček nad 5cm do 2kg - 69kč
balíček nad 5cm nad 2kg a nad 1000kč hodnoty zboží - 115kč -cenný balík
obyčejné zaslání (dopis) -30kč pouze na žádost kupujícího a na jeho odpovědnost

Ceny dopravy jsou konečné včetně balného.


Zboží zasíláme do 3pracovních dnů, (většinou dříve), ve vyjmečných případech do 5 pracovních dnů.

Zákazník je povinnen při převzetí zásilky zkontrolovat balíček, zda není poškozen. V případě poškození zásilky neprodleně reklamovat přepravci.
Doklad o koupi není automaticky přidáván k zásilce, ale na požádání vám ho ráda vystavím.
Objednávku je možné stornovat nejpozději do 24hod. od zaslání objednávky.

Prodejce si také vyhrazuje právo stornování objednávky v limitu do 24hod. a to bez udání důvodu.
Po uplynutí 24hod. lhůty se stává objednávka závaznou.
Pokud se stane,že nemůžeme objednané zboží dodat ,vracíme ihned částku za chybějící zboží nebo dle dohody s kupujícím vyměníme za jiné.

Vrácení zboží:
Dle zákona č. 367/2000 Sb. 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku máte právo na vrácení zboží bez udání důvodu ve 14denní lhůtě za těchto podmínek:
- Pokud vracíte zboží v zákonné lhůtě před odesláním balíčku nás informujte.
- zboží musí být zasláno zpět jako doporučená zásilka - ne jako dobírka
- zboží musí být nepoškozené, neprané
- zabalené tak aby se nepoškodilo při zpáteční cestě.
Po obdržení vráceného zboží a kontrole vás budeme informovat emailem. Žádost vyřizujeme do 30dnů od přijetí vráceného zboží

Výměna zboží: U každé inzertní fotografie uvádíme rozměry které osobně přeměřujeme, každá firma totiž mít mírně odlišné číslování. Zboží které nesedí či jste špatně odhadli velikost vám rádi vyměníme- poštovné k nám i k vám je na vás.

V případě reklamace nás před odesláním zásilky kontaktujte písemně (emailem). Po dohodě zašlete zboží doporučenou zásilkou, (Dobírky nepřebíráme) k posouzení.
Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé:
-nesprávným užíváním a skladováním
-neoodborným zacházením
-mechanickým poškozením
-nesprávným použitím výrobku
-poškození způsobené živly (voda, oheň, slunce)
Vyřízení reklamace nejpozději do 30dnů od doručení reklamovaného zboží.
V případě uznané reklamace vám zašleme peníze zpět. Poštovné k nám hradí kupující. Pokud nebude stejný kus či se dohodneme k vrácení peněz, bude vám vrácena vámi původní uhrazená částka. Poštovné které kupující vynaloží pro odeslání zboží k reklamaci je na vrub kupujícího.
V případě neuznané reklamace budete informováni emailem s informací z jakého důvodu tak bylo rozhodnuto a bude požadováno uhrazení nového poštovného pro odeslání zboží zpět k vám.

Ochrana osobních údajů:
Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka.
Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží.
V žádném případě nejsou tyto udaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány.


ZE ZÁKONA:
Společné (ověřené) podmínky prodeje Ověřených obchodníků

1. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Dle Občanského zákoníku §53
odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů,
• spočívajících ve hře nebo loterii
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.
Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené finanční částky. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku prodávajícímu nahradit v penězích.
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.

2. Záruční lhůty
NOVÉ ZBOŽÍ:
Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.
POUŽITÉ ZBOŽÍ:
U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci).
Reklamační postup uvede prodávající ve druhé - vlastní části podmínek prodeje.

3. Prohlášení
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/bazar.php?user=215240
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých vlastních podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.12.2016, 0:02
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt