PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na produkty, jejichž reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré produkty se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, uhrazením ceny objednávky, nebo převzetím produktů od doručovatele a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od doručovatele, případně vyzvednuto osobně.

Povinnost překontrolování zboží
Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi objednávkou a skutečně dodanými produkty, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Uplatnění reklamace
K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní produkty s přiloženým dokladem o koupi stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit elektronicky nebo písemně, a to na adrese:

Pavel Hýbl
Štěpnice 4141
695 01 Hodonín
hyblos69@seznam.cz

Produkty lze reklamovat, jestliže:

byly dodány s vadou
byly-li dodány jiné než objednané produkty


Produkty nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:

použitím produktů pro jiné účely než ke kterým je určen
nesprávným skladováním produktů
běžným používáním výrobku (skryté vady)
živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj atd.
doručovatelem
Nelze přijmout k reklamaci produktů bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností produktů. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

Postup reklamace
Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu produktů. Zákazník zašle vadné produkty, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka. Náklady spojené s doručením vadných produktů hradí zákazník. Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadných produktů zákazníkem zpět. V případě potřeby je možné požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30-ti denní lhůty o dalších 30 dnů. Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě. Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v tomto reklamačním řádu.

Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:

Produkty, které bude zákazník odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní včetně příslušenství a s originálním dokladem o koupi. Produkty zaslané na dobírku nebudou přijaty. Doporučujeme zásilku pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce. Částka za poštovné se nevrací. Částka za produkty bude neprodleně vrácena bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu
Zákazník (nevztahuje se na právnické osoby a na fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona) má možnost v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. 9.2000 vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení doručovatelem bez udání důvodu. Zboží musí být nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebení zasláno prodávajícímu ve vhodném obalu. Za zboží poškozené nebo poničené při přepravě v důsledku nevhodného obalu, nelze vrátit kupní cenu. Po navrácení zboží vrátí prodávající zákaznikovi odpovídající částku za zboží spolu s částkou, kterou spotřebitel uhradil jako poštovné (popř. balné a další náklady) za cestu zboží od prodejce k němu, a to předem dohodnutým způsobem. Zákazník nese ze zákona náklady spojené s vrácením zboží, tedy za zaslání zboží zpět prodejci.
Podmínky byly naposledy upraveny: 4.1.2014, 19:16
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt