PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
PROVOZOVATEL:

Tomáš Staněk

Choťovice 112
28905
Česká republika

tel.773 658 207

IČ: 03939499

Nejsem plátcem DPH.


Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.


3. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet,http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.


Část II.
Provozovatel:

Tomáš Staněk

Choťovice 112
28905

tel. 773 658 207

IČ: 03939499


MILÉ MAMINKY A DALŠÍ NAKUPUJÍCÍ,
děkuji za Váš zájem o mé zboží,vážím si toho...


Mé podmínky prodeje:


-Nežádejte mě prosím o slevu na poštovném,nebo daného zboží,nebo o zaplacení pošovného...

-Pokud si něco budete chtít koupit,nebo mi dáte nějaký dotaz,tak se mnou prosím komunikujte,..na odpověď čekám 24hod.,pak Vás bez výzvy anuluji jako zájemce.

-Na Vaše přání Vám zašlu balíček i obyčejně,(pouze ale malé věci do 2cm)ale za doručení neručím,děkuji za pochopení.

-Balíčky odesílám na adresu uvedenou na MMB,pokud jí nemáte aktuální,nezaškrtávejte kolonku pod inzerátem a neodesílejte mi udaje o adrese,je to matoucí!Může se pak stát,že Vám balíček zašlu na starou adresu,děkuji za pochopení.

-Oblečení,atd,prodávám vždy čisté,většinou vyžehlené,ale né vždy-není to samozřejmost,..jedná se většinou o oblečení bazarové,z těchto věcí novou neudělám,mějte to v patrnosti,některé věci jsou nové,..v inzerátu jsou tyto informace vždy uvedeny,..


-Na objednávky a dotazy odpovídám do 24hodin,pokud by se tak nestalo-tak se stalo něco opravdu vážného a prosím Vás o trpělivost,..jakoukoliv nepřítomnost,která by měla trvat délší dobu,ohlásím do vzkazů,..

-Na platbu za Vaši objednávku čekám REGISTROVANÝM pět pracovních dní,NEREGISTROVANÝM 3 prac.dny-pokud se předem nedohodneme jinak,..pokud nedorazí do této doby,napíšu poslední email a počkám 24hod. na odpověď,..pokud se mi jí nedostane,anuluji Vás jako zájemce a registrovaným napíšu negativní hodnocení...
Pokud budete chtít zrušit objednávku,akceptuji jen zrušení do 48hodin,na tento email Vám odpovím,pokud má odpověď nepřijde do 24hod.,tak mi zrušená objednávka nedošla...proto si prosím ohlídejte zda mi přišel email,děkuji...

-Balíčky odesílámco nejdříve po přijaté platbě,ale odesílám nejdéle do pěti pracovních dnů,pokud se tak výjimečně nestane,dostanete info do Vašeho emailu,kam odesílám i info o odeslání balíčku,..

-Oblečení popisuji pravdivě,uvádím veškeré vady,..Pokud by byla přehlédnuta nějaká ZÁSADNÍ vada na oblečení z mé strany,pošlete mi jej zpět a já Vám vrátím celou částku za danou věc+ jedno poštovné,pokud si budete chtít zboží nechat,vrátím Vám určitou část,na které se spolu dohodneme...vždy se budu snažit dohodnout,..S případnou námitkou se ozvěte do dvou dnů od doručení balíčku,děkuji moc,..na pozdější odezvu neberu zřetel,..

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.

-Pokud si budete chtít objednat něco zdarma k objednávce není problém,poštovné se na danou věc ale vztahuje také,...

***DĚKUJI VŠEM ZA HODNOCENÍ,KTERÉ RÁD A VŽDY OPLATÍM***
Podmínky byly naposledy upraveny: 3.10.2017, 19:42
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt