PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Dobrý den.
Jelikož ČESKÁ POŠTA opět zdražila jsem nucena zvednout poštovné. POŠTOVNÉ bude ZDARMA za nákup bazarového zboží nad 999Kč. Při nákupu bazarového zboží nad 499Kč pošta 48Kč. Postupně opravím u všech inzerátů.


-poštovné ZDARMA neplatí na NOVÉ ZBOŽÍ.
-na dobírku nezasílám.
-u obědnávky prosím uvádějte adresu.
-když dáte příkaz bance, tak prosím napište info o provedení pladby.
-pokud napíšete po obdržení balíčku hodnocení budu ráda.

NA PENÍZE ČEKÁ MAX 3 PRACOVNÍ DNY!!! Pokud se nedohodneme jinak.


Provozovatel
IČ 04127439
Kateřina Čermáková
Macharova 598
29401 Bakov nad Jizerou
Česká republika

tel. 607 286 006

NEJSEM PLÁTCE DPHČást I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.
3. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 .

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.Část II.

DODACÍ PODMÍNKY
Odesílám jakmile se platba připíše na účet, odesílám několikrát týdně.

PLATBA
Platbu požaduji pouze převodem z účtu nebo podle domluvy i na složenku typu A. Na dobírku v žádném případě nezasílám.

ZASLÁNÍ BALÍČKU
Balíček zasílám po připsání platby na účet jako doporučený dopis (v případě větší zakázky jako obchodní balík) - vše dle tarifů pošty. Obyčejné zásilky zašlu pouze na Vaše vlastní riziko a Vaše vyžádání – a to bez jakékoliv záruky, bohužel vás nemohu nikterak přesvědčit, že jsem balíček odeslala a ani se nedá nikterak dohledat. Balíčky posílám několikrát týdně, většinou podle toho, jak se připisují korunky - většinou týž den po připsání peněz na můj účet. Nejpozději však do 24ti hodin po připsání, nehodneme-li se jinak.
ZPŮSOB STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY (zákazníkem do 24 hodin telefonicky nebo mailem katerinacermakova79vseznam.czZÁRUČNÍ DOBA: na nové zboží 2 roky, na použité zboží - vetšinou věcičky po mých dětech se vztahuje záruka dle platných zákonů......

CENA ZBOŽÍ
Určené ceny zboží NEJSOU smluvní, tedy není možné požadovat slevy. Cena zakázky je určena předem a kalkulace je provedena automaticky s přihlédnutím ke všem nákladům.

STORNO OBJEDNÁVKY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Kupující má právo zboží vrátit do 14ti dnů od jeho obdržení. musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu včetně veškeré dokumentace a příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení přepravní firmou). Prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet zákazníka.
Vrácení peněz provádím převodem na účet. Od vrácené částky budou odečteny náklady spojené s objednávkou pro zákazníka a expedicí zboží které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné, přebalení zboží apod.). O rozhodnutí, že kupující odstupuje od kupní smlouvy infomuje dodavatele písemně nebo elektronickou poštou. Doručení zboží zpět prodávajícímu hradí nakupující. Zboží zasílá (doporučuji pojistit)poštou, nebo přepravní službou, po dohodě i osobně. Zboží neposílejte na dobírku, nebude přijato. Bude-li zaslané zboží nekompletní, vykazovat znaky poškození nebo používání, bude zasláno kupujícímu na jeho náklady zpět.
Vrácena bude platba pouze za zboží (ne za poštovné).


REKLAMAČNÍ ŘÁD
Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách do 5 pracovních dnů od doručení zásilky. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

Na e-mailovou adresu provozovatele-odpovědné osoby: katerinacermakova79@seznam.cz
- Poštou na adresu provozovatele-odpovědné osoby.
- Telefonicky
- Po dohodě osobním doručením
Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradí prodejce.

Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci do 15 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:
- stručný popis závady
- data dodání závadného zboží
- náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradí prodejce.

Reklamace uplatněná v záruční době
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
-poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
-porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
-neodborným zacházením,
-zboží bylo poškozeno živly
-zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
-DÁLE NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA REKLAMACI V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO MĚŘENÍ NEBO NESPRÁVNÉHO UVEDENÍ ROZMĚRŮ

REKLAMACE SE NEVZTAHUJE NA OSTATNÍ ZBOŽÍ U KTERÉHO NENÍ UVEDENO NOVÉ A NA NOŠENÉ OBLEČENÍ - VĚTŠINOU PO MÝCH DĚTECH, v jejichž popisu je vždy pravdivě uvedeno v jakém jsou stavu. Dohoda je možná pouze v případě, že něco přehlédnu, jsem také jen člověk :o)

Ochrana osobních údajů
Provozovatel tohoto elektronického obchodu, fyzická a odpovědná osoba Kateřina Čermáková , prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.
Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů a to na dobu neurčitou.

Prodejce a odpovědná osoba:
Kateřina Čermáková
Macharova 598
29401 Bakov nad Jizerou
tel. 607 286 006 (denně od 8.00 - 17.00)
IČ: 04127439
NEJSEM PLÁTCE DPH

UPRAVIT PODMÍNKY
Podmínky byly naposledy upraveny: 21.11.2016, 17:38
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.