PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Provozovatel:

DĚTSKÁ OBUV

Renata Křižanová
Dobré Pole 149
Dobré Pole p. Březí u mikulova
691 81
Česká republika

IČ 67501699
kontakt: renca.krizanova@seznam.cz


Společné (ověřené) podmínky prodeje Ověřených obchodníků

1. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Dle Občanského zákoníku §53
odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
・ na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
・ na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
・ na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
・ na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
・ na dodávku novin, periodik a časopisů,
・ spočívajících ve hře nebo loterii
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.
Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši kupní ceny zboží, bez vynaloženého poštovného, kterým nevzniká prodávajícímu žádný zisk, jelikož je účtováno bez balného a bez paušálních poplatků, přesně dle tar. české pošty, tak aby bylo pro zákazníka co nejvýhodnější a nejnižší, proto je toto poštovné, které je vynaloženo při odeslání zboží zákazníkovi, při vrácení zboží nevratné.
Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku prodávajícímu nahradit v penězích.
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.

2. Záruční lhůty
NOVÉ ZBOŽÍ:  
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. U potravinářského zboží činí osm dnů. Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.
POUŽITÉ ZBOŽÍ:
U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců, tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci).
Reklamační postup uvede prodávající ve druhé - vlastní části podmínek prodeje.

3. Prohlášení
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz.http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých vlastních podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

VLASTNÍ PODMÍNKY PRODEJE
Dobrý den, 
vítáme všechny, kdo se rozhodl prohlédnout si námi nabízené zboží, popř. zakoupit si botečky z mé nabídky.
Veškeré zboží, které Vám je nabízeno, je v souladu s normami a předpisy platnými v ČR. Zboží, které si objednáte nejsnadněji prostřednictvím našeho elektronického katalogu je se zobrazeným zbožím shodné v maximální možné míře, pokud došlo vlivem úpravy fotografií, popř. osvětlením k mírnému zkreslení barev, budou tyto odlišnosti upřesněny v popisu jednotlivého oblečení tak, aby jste získali co nejpřesnější představu a co nejpodrobnější informace. 
U dětských papuček nelze vybírat daný vzorek látky, jelikož dodání jednotlivých barviček záleží jen na výrobci a jeho aktuálních možnostech. Upřesněte zda jde o provední dívka či chlapec a pokud bude skladem ve vámi vybraném čísle i konkrétní obrázkové provedení samozřejmě vám rádi vyhovíme.
Platbu prosím proveďte až po potvrzení objednávky.
Zjistím-li, že již zaplacené zboží není skladem, vracím zpět peníze na účet v plné výši i s poštovným.

1. PRODÁVAJÍCÍ 
Dětská Obuv
Renata Křižanová

Nejsme plátci DPH 

mob. 724 107 973 8-17 hod: pondělí - pátek 
email. renca.krizanova@seznam.cz 

2. OBJEDNÁVKA 
Zboží lze objednat prostřednictvím mé nabídky na mimibazaru.
Po uskutečnění objednávky v objednávkovém systému ( a po potvrzení přijetí objednávky na Vámi uvedený e-mail ) je objednávka považována za závaznou. 

3. CENY
Uvedená cena zboží je vždy platná a závazná v moment uskutečnění objednávky. V okamžiku uskutečnění objednávky. 
Uvedené ceny jsou platné pouze v e-shopu. Osobní oděr je samozřejmě také možný, po společné předchozí dohodě na uvedené adrese.

4. ZPŮSOBY PLATBY a POŠTOVNÉ 
- Balíčky zasílám Českou poštou jako cenný balík a to ihned po připsání platby na můj účet. Poštovné dle tarifů ČP.
- č.ú. 2737485339/0800
Účet je veden u České spořitelny.
Obvykle je převod peněz realizován během 1 -2 dnou. Pokud uplyne od objednávky 
více než 5 pracovních dnů a peníze stále nebudou připsány na náš účet, bude Vaše objednávka stornována. Pokud Vaše objednávka přesáhne 3000 Kč čekáme na platbu max. 3 dny, pak je automaticky stornována. 


Ceny dopravy pro ČR :
Bankovním převodem - dle tarifů ČP.

5. DOBA A ZPŮSOB DODÁNÍ 

Zboží expeduji zpravidla každý den. 
Objednané zboží bude doručeno Českou poštou.
Doba doručení je 2 – 3 dny od připsání peněz na účet. 
Po doručení zásilky budu ráda, pokud mi dáte info, že balíček dorazil.
Nepřebírejte prosím zásilku, která jeví známky poškození či protržení obalu atd, jelikož zodpovědný je v tomto případě dopravce - zákazník sepíše s přepravcem protokol o poškozené zásilce a nepřevezme tuto zásilku. Ihned pak vyrozumí o tomto mailem či telefonicky prodejce. 

6. ZÁRUKA NA ZBOŽÍ 
Dle zákona se na nové zboží vztahuje záruka 2 roky. Při uplatnění reklamace obuvi, se posílá k případnému vyjádření k dodavateli či výrobci. Na vyřízení dané reklamace je tedy jeden měsíc od doručení zpět na naši adresu.
O výsledku reklamace vás budu informovat a to buď mailem nebo telefonicky a následně zašlu zpět opravené či nové (vyměněné) zboží popř. vrácené peníze.
Poštovné či dopravné za odesílání zboží na reklamaci k prodejci hradí kupující.
V případě, že bude reklamace neoprávněná, budu muset požadovat náhradu poštovného a reálných nákladů na zaslání zboží vedoucí k vyřešení reklamace a k zaslání zpět zákazníkovi.
Neuznané reklamované zboží bude tedy zasláno zákazníkovi zpět až po zaplacení vzniklé dané částky na náš účet v české spořitelně.
Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě:
- že k poškození výrobku došlo při přepravě
- při neodborném zacházení nebo používání výrobku v jiných než uvedených podmínkách.
- že obuv vykazuje nadměrné opotřebování
- že poškození obuvi je mechanického původu ( odření obuvi, propíchnutí, roztržení atd.)
dle zákona a záručních podmínek.

Prosím Vás, mějte ohledy a k reklamaci posílejte prosím jen obuv řádně vyčištěnou, v opačném případě z hygienických důvodů nebude obuv k reklamaci přijata. Náklady na zpětné poslání pak hradí zákazník.

Na použitého zboží se záruka nevztahuje. Nabízím jen občas a to jen námi použité věci, které jsou v dobrém stavu ........vždy se snažím dát co nejlepší info a detailní fotečky k nabízené věci. 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
I. Kupující 

- Storno objednávky je možné POUZE do 24 hodin od objednání, pokud již nebylo zboží expedováno ( vzhledem ke snaze vyřizovat Vaše objednávky co nejrychleji po jejich obdržení!) 

- Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Prosíme o předchozí upozornění na renca.krizanova@seznam.cz nebo na tel. č. 724107973. Zboží musí být na náklady Kupujícího vráceno doporučeně na adresu prodávajícího. Balík zaslaný na dobírku nebude přijat!!! 
Vrátit bez udání důvodu lze i nové zboží, které právě již nemá původní obal, bylo použito nebo třeba nemá visačky. Pak si prodejce může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku. 

Zároveň zašlete kopii kupní smlouvy – faktury a písemné odstoupení od smlouvy s pokyny pro vrácení Vámi zaplacené částky ( číslo Vašeho bankovního účtu pro převod peněz ). 
Upozorňuji, že poštovné námi vynaložené přepravci při odesílání zboží, které nám předem hradí zákazník na účet, při vrácení zboží ve 14 denní lhůtě nevracíme. 
Zohledňuji jisté riziko zákazníka již nižšími cenami u většiny nabízeného zboží. (sleva).
Výjimkou se stává, když má zboží např. vadu atd. anebo když po domluvě usoudí prodávají, že má zákazník na vrácení poštovného nárok.

- Může se stát, že Vašemu dítěti vybraná obuv nebude, v tomto případě se lze dohodnout na výměně za jiné zboží ve stejné cenové skupině nebo na vrácení zboží ( formou odstoupení od celé kupní smlouvy nebo i jednotlivě za zboží ). 

Prodávající Vám při dodržení všech výše uvedených postupů do 30 dnů vrátí, převodem z účtu kupní cenu zboží bez vynaloženého poštovného.
Popř. částku poníženou o opotřebení nebo poškození výrobku. 

II. Prodávající 

- Stornovat objednávku může takto pouze prodávající na základě Vašeho včasného e-mailu či telefonátu 

- Odstoupit může prodejce také tehdy, není-li schopen z vážných důvodů doručit zboží v daném termínu. 

8.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU: 

- prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka 
- tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží. 
V žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány ani předány třetím osobám 


V případě jakých koliv dotazů se nebojte mne kontaktovat. Ráda vám s vaším výběrem poradím, popř. Vám ráda obuv dle možností přeměřím.


Renata Křižanová – Dětská obuv
Podmínky byly naposledy upraveny: 3.4.2017, 15:21
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt