PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Barcelan, s. r. o.
Nemojany 117 683 03

Při objednávce zasílejte hned Vaši adresu, děkuji. Ušetříme si zbytečné mailování.

Přijímám pouze PLATBU PŘEDEM 1) NA ÚČET, číslo účtu a VS zašlu, 2) POŠT. POUKÁZKOU na adresu.

Na DOBÍRKU neposílám, OSOBNÍ ODBĚR nenabízím. Tyto způsoby dodání po mě nežádejte, prosím.

Vzhledem k častým ztrátám zásilek Českou poštou zasílám DOPORUČENĚ, o ceně poštovného nesmlouvám, snažím se vždy dát odpovídající částku, rozhodně na tom nevydělám:-) někdy je to o korunu víc, jindy míň.

Na vaši výslovnou žádost mohu poslat obyčejně, aktuálně je to za 26Kč (cena k 14/6/2018), ale je to plně na vaše riziko (za případnou ztrátu či poškození zásilky neručím). Upozorňuji však, že obyčejně lze zasílat pouze zásilky do výšky 2cm, tzn. větší věci poslat takto ani nelze (resp. lze - obyčejným balíkem - ale ten je dražší než doporučený).


KONTAKT:

Martina Remenárová

Kontaktujte mne na e-mail: martina@barcelan.com či mstg@seznam.cz.

Prosím zájemce, aby si opravdu předem rozmysleli, zda mají o věc zájem. Zbytečně pak blokujete další zájemce a mně komplikujete život :-)

Pokud pouze žádáte o podrobnější info, dejte mi, prosím, nejpozději do 24 hodin vědět, zdá máte o danou věc zájem. Stejný limit platí i při podávání jiných informací, které předpokládají potvrzení z Vaší strany. Pokud se neozvete, uvolním zboží dalšímu zájemci. Zájemce o výměnu prodávané věci nezískává "pořadí". Pokud se mi ozve zájemce, který chce věc koupit, dávám podle své úvahy přednost jemu.


Platbu za zboží očekávám do 3 prac. dnů ode dne zaslání podkladů k platbě. Nebude-li platba připsána a ani nedáte vědět, uvolňuji zboží příp. dalšímu zájemci.

Objednání zboží zakládá vznik kupní smlouvy, která se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Podnikám jako obchodní společnost. Ke všem nákupům automaticky přikládám daňový doklad (netýká se však osobního prodeje - oblečení apod.). NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD viz níže.

K CENĚ ZBOŽÍ BUDE PŘIPOČTENO POŠTOVNÉ DLE CENÍKU ČESKÉ POŠTY
Snažím se cenu poštovného vždy odhadnout podle váhy balíčku, ale může se stát, že vám naúčtuji o pár korun méně nebo více. Věřte, že to není záměrné a často je to v můj neprospěch.

ZBOŽÍ POŠLU NEJPOZDĚJI DO 7 DNŮ OD PŘIPSÁNÍ ČÁSTKY NA ÚČET (většinou posílám hned druhý den).

Milé zájemkyně ze SLOVENSKA, ráda Vám zboží zašlu, ale vzhledem k vysokým cenám poštovného (www.ceskaposta.cz) se Vám koupě vyplatí jen při zájmu o více ks. U většiny věcí je to 100Kč a více. Pokud byste měly i přesto zájem, zajdu na poštu a zjistím konkrétní částku.


Nákupní a reklamační řád

I.

Úvodní ustanovení

Prodávající se plně podřizuje obchodním podmínkám Mimibazaru v aktuálním znění.

Obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě na stránkách www.mimibazar.cz, a jeho provozovatelem je společnost Barcelan, s.r.o., sídlem 683 03 NEMOJANY 117 , IČO 269 08 191 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44535 (dále jen "prodávající"). Kupujícím je pro účely těchto podmínek každý, kdo zašle prodávajícímu objednávku ke koupi zboží z produkce prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené dle podmínek, přičemž za kupujícího se považuje osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.barcelan.com, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné.

2. Objednávka kupujícího se pro účely podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen "kupní smlouva") je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle II.1. výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy tímto způsobem.

3.Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.

III.

Distribuce - fyzické osoby a ostatní odběratelé

Distribuce je zajišťována Českou poštou. Zboží je baleno do bublinkové fólie, aby bylo zabráněno jeho poškození, a poštovní obálky, případně kartónu.

IV.

Platební podmínky

Platba se uskuteční:

Převodem/složením na účet prodávajícího

V.

Dodací podmínky

1. Zboží je dodáváno do 14 dnů od objednání, není-li výslovně uvedeno jinak. U autorských šperků je dodací lhůta vždy dohodnuta jednotlivě u každé objednávky.

2. V případě platby na dobírku se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží nejpozději do 14 dnů ode dne doručení potvrzení objednávky dle II.2. podmínek. V tomto případě hradí kupující kupní cenu zboží při jeho převzetí.

3. V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající dodat zboží kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

4. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn.

5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.

6. V případě, že se prodávajícímu nepodaří dodat zboží do místa, které kupující uvedl v objednávce, či nepřevezme-li kupující zboží v tomto místě dodání zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného kupujícím v objednávce a zpět k prodávajícímu vznikly.

7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.

VI.

Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na adresu:

Barcelan, s.r.o.
Nemojany 117
683 03 LULEČ

případně na e-mail info@barcelan.com

2. Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

4. Na uvedené zboží se vztahuje minimální záruční doba 24 měsíců. V případě, že Vám z jakéhokoliv důvodu zboží nevyhovuje, máte zákonné právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží od smlouvy odstoupit. Zboží pro vrácení musí být nepoškozené a bez zjevných a skrytých vad způsobených používáním, v původním obalu.

Jak zboží vrátit krok po kroku:

a) Upozorněte na tento fakt emailem.

b) Zboží musí být doručeno spolu s originálním balením, které je v tomto případě součástí zboží. Nevztahuje se na případné další obal či krabice, ve kterých může být originální balení vloženo pro účely přepravy.

c) Zboží zašlete doporučeným balíkem zpět na adresu:

Barcelan, s.r.o.
Nemojany 117
683 03 LULEČ

Zboží neposílejte s platbou na dobírku. Peníze budou vráceny na účet kupujícího po fyzické kontrole zboží.

d) Neprodleně Vám budou vráceny peníze v plné výši ceny výrobku.

e) Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu sídla firmy jdou na vrub zasílajícího.
Podmínky byly naposledy upraveny: 20.9.2018, 12:02
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt