Zobrazit přihlášovací formulář

Šikana v práci

  • Publikováno:
Šikana v práci

Nová práce, noví lidé, slibné začátky, radostná, i když trošku nervózní očekávání. Těšíte se na nový kolektiv, na to, že budete dělat svou práci dobře, seznámíte se s kolegy, vybudujete dobré vztahy s nimi i svými šéfy, konečně se realizujete na nových projektech, úkolech a zadáních. Ale pak přijde studená sprcha. Jak rozpoznat nenápadnou a zákeřnou šikanu na pracovišti? A jak se bránit? Jde to vůbec?

Aby nedošlo k omylu, v jakémkoliv kolektivu lidí dochází a bude docházet k neshodám. Ne všichni si musí být sympatičtí, nemusíte se všemi sdílet svá přesvědčení, názory nebo postoj k pracovnímu nebo osobnímu životu. V uměle vytvořených kolektivech k tomu dochází mnohem častěji než třeba ve skupině přátel, to dá rozum. Ale pracovní kolektiv má jedno specifikum – ať už s kolegy nebo šéfy vycházíte nebo ne, musíte spolupracovat. Ne všechny spory jsou ale přirozené.

Revoluce v šikaně

O šikaně mezi mladými a dospívajícími na školách se toho ví poměrně dost, učitelé a speciální pracovníci vědí, kdy a jak zasáhnout, do hry často vstupují rodiče, psychologové a podobně. Ale co když se šikana týká dospělých? Vždyť přece v dospělosti bychom měli vše zvládat a ohlásit problém s kolegy nebo nadřízenými je přece jenom dětinské žalování. Omyl – rostoucí frustrace na pracovišti může vyústit v dlouhodobý stres a jím zapříčiněné zdravotní problémy.

S kým vlastně můžeme mít na pracovištích problémy? První, co každého napadne, jsou nadřízení. Pokud čelíte šikaně ze strany nadřízeného nebo zaměstnavatele, objevuje se v odborné terminologii slovo bossing.

               Bossing v sobě může zahrnovat všechno možné. Do očí bijící nespravedlivé zacházení, postihy zaměstnance, nerovné zacházení, zadávání nereálných úkolů, zesměšňování pracovních výkonů, izolace od ostatních. U bossingu může jít také o sexuální obtěžování. Obecně je bossing zneužívání postavení k zesměšňování, ponižování nebo zastrašování. A takový soustavný tlak může mít za následek až „dobrovolné“ ukončení pracovního poměru.

Problémy na pracovišti, které většinou bývají méně zjevné, protože se snáze schovají za přirozené antipatie, jsou potíže s ostatními kolegy. Pokud vás kolegové šikanují, mluvíme o tzv. mobbingu.

                      Mobbing má obdobné projevy jako bossing, ale rozdíl je v tom, že agresor je na stejné pracovní úrovni, tedy nemá na své straně faktor moci. Jde spíš o dlouhodobé a drobné komplikování života. Může jít o naprosto zjevné projevy, jako jsou nadávky, urážky, veřejné ponižování, vytváření sociální izolace. Pokud si kolegové dobírají váš soukromý život, odlišnosti, šíří o vás pomluvy nebo vás obtěžují sexuálně, není to v pořádku. Stejně tak, pokud vám záměrně kladou překážky v plnění pracovních úkolů, například nepředávají informace a podobně.

Kdy je šikana diskriminace?

Často se šikana v práci (především ze strany nadřízených) zaměňuje za diskriminaci. Podle antidiskriminačního zákona má ale diskriminace celkem jasně daná kritéria:

  • Rasa a etnický původ
  • Národnost
  • Pohlaví
  • Věk
  • Sexuální orientace
  • Zdravotní postižení
  • Náboženské vyznání, víra nebo světový názor

Posměšky, sankce a znevýhodňování může mít diskriminační charakter jak ze strany kolegů, tak ze strany nadřízených. Pokud šéf pozve svou podřízenou na soukromou schůzku, ta jej odmítne a on jí posléze nepřizná prémie, jedná se o diskriminaci. Aby šlo o diskriminační mobbing, musí se jeho povaha týkat některých z výše uvedených kritérií. Pokud si tedy kolegové utahují například z oblečení nebo rodinného stavu, nejedná se o diskriminaci, ale čistou a zlou šikanu.

Bránit se dá vždy

Pokud se oběť šikany na pracovišti rozhodne svou situaci řešit, je třeba postupovat systematicky. Vždycky je nejlepší pokusit se vyřešit problém mezi čtyřma očima. Takový rozhovor není od věci si dopředu připravit, klidně si i sepsat argumenty, natrénovat pevný hlas a rozhodnost.

Pokud se takový rozhovor nepovede, přizvěte si důvěryhodného a neutrálního svědka, například kolegu. Pokud nelze mobbing ani bossing na pracovišti vyřešit smířlivými prostředky, vždy máte možnost obrátit se na vyšší vedení. Pokud pracujete ve firmě, která má HR oddělení, takové věci se řeší s nimi.

Když nezabere ani toto, existuje možnost bránit se mobbingu právní cestou, to ale využívá málokdo. Jeho dokazování je totiž velmi složité, až nemožné. Většinou totiž probíhá buď beze svědků, nebo jsou nějak zapojeni i ostatní kolegové, a tím pádem nikdo vypovídat nepůjde. Je to mrzuté, ale v tomto případě je nejméně bolestivým řešením z práce prostě odejít.

Řešení problémů se zaměstnavatelem, který už nemá nadřízeného, je taky možné. Obrátit se lze na oblastní inspektorát práce, který se pracovněprávními vztahy zabývá.

Jakmile má šikana diskriminační charakter, otevírají se i nové možnosti, jak se jí bránit. Kontaktovat můžete veřejného ochránce práv, který poskytuje přímou pomoc obětem diskriminace a zajišťuje rovné zacházení.

Smutná pravda

Tou bohužel je, že většina případů šikany na pracovišti se řešení nedočká. Pokud je oběť na práci existenčně závislá, většinou nezbývá, než „to vydržet“. Nicméně často vede takový dlouhodobý stres ke zdravotním potížím, které mohou vyústit k dlouhodobé nemocenské a třeba i ztrátě problematického zaměstnání.

Setkali jste se někdy se šikanou na pracovišti? Co je podle vás jenom „legrace“ a co už závažné problémy? Museli jste někdy řešit potíže s nadřízenými nebo kolegy? Povězte nám svůj příběh! 

Články mohou komentovat pouze přihlášení uživatelé

Komentáře k článku

Kategorie