Zobrazit přihlášovací formulář

Symbolika barev

  • Publikováno:
Symbolika barev

Ačkoliv dnes, ve věku rozumu, chápeme barvu jako věc fyziky, kulturní a archetypální aspekty některých barev nemůžeme popřít. Jak je možné, že některé barvy vnímají celé kultury jako symbol stejné věci? A jak se stalo to, že význam té samé barvy může jiné lidské pokolení interpretovat naprosto odlišně? Co se skrývá za tajemstvím působení barev na člověka? A jaký význam mají některé barvy?

Spektrální parametry barev, lomu světla a komplementarity necháme do školních lavic. Úplně na začátku lidé neznali jiné barvy než ty, se kterými přicházeli do styku v přírodě. Svou symboliku měla vypracovanou antika, k dokonalosti ji pravděpodobně dovedlo křesťanství, kdy i nejmenší detail nebo kombinace měla svůj přesně definovaný význam.

A právě mentalitu odrážející náboženství, které barevnou symboliku z velké části formovalo, je důvodem odlišeného vnímání jednotlivých barev v jiných kulturách. Největší rozdíly panují především mezi Evropany a kulturami Dálného Východu – Indie, Japonsko, Čína.

Jakmile se do vnímání barev začala míchat věda a rozum, ztratila pro mnohé lidi symbolika barev kouzlo. To ovšem nic nemění na tom, že od pradávna, snad ještě z dob jeskynních lidí, na nás mají barvy vliv.

Jak působí jednotlivé barvy?

Můžete být zastáncem jakéhokoliv vysvětlení. Přenášení barevné symboliky z přírody, umělé vytvoření symboliky náboženstvím, psychologickými aspekty, astrálním působením a souvislosti s horoskopy… pravdu má každý svou, ale existují vlastnosti a symbolika barev, kterou skoro celá naše kultura vnímá stejně. Podvědomě má samozřejmě každý z nás barvy spojené s osobními zážitky, stejně jako například vůně, takže k nim můžeme zaujímat jiné postoje, ale v tak neuchopitelném tématu, jako je symbolika barev, je objektivní pravda prostě k nedohledání.

  • Červená je barva, která v lidstvu jako takovém vzbuzuje nejsilnější reakce. Je symbolem energie, aktivity, lásky, vzplanutí, ohně, ale také je spojována s agresivitou a nebezpečím. Povzbuzuje emoce (u někoho může dokonce probouzet agresivitu). Je spojená s ohněm a krví, astrologicky s Marsem a Beranem, symbolizuje sexualitu, spontánnost, syrovost a vášeň, revoluci, dynamiku a změnu. Červená barva je nejoblíbenější zhruba pro 12 % lidí. Pokud ji preferujete, asi jste sebevědomí a cílevědomí, pokud ji odmítáte, můžete mít nedostatek sil, potýkáte se s pasivitou a vyčerpáním.
  • Žlutá je barva poměrně kontroverzní. Ačkoliv ji vnímáme jako barvu veselou a optimistickou, je v ní skrytá taky zrada, faleš, žárlivost a předzvěst smrti. Žlutou museli dříve nosit například čarodějnice, prostitutky a není náhodou, že i slavná židovská hvězda měla žlutou barvu. Pokud je žlutá vaše oblíbená barva, mohla by symbolizovat nevědomou touhu po změně. Jestliže ji vyloženě nesnášíte, možná jste zklamaní a nemáte důvěru v budoucnost.
  • Zelená je v přírodě nejhojněji zastoupená barva. Značí růst, vývoj, naději, svěžest a mládí. Zajímavé je, že skrytý symbol zelené je vyloženě děsivý, symbolizuje neznámé bytosti (vodník), duchy. Zelenou barvu velmi často odmítají lidé, kteří trpí srdečními poruchami, ale také lidé vnitřně velmi nejistí. Naproti tomu patří mezi nejoblíbenější barvy lidí pečujících o druhé, silných a průrazných jedinců.
  • Modrá symbolizuje klid, mír, rovnováhu, soulad, touhu po harmonii a čistotě, věrnost, oddanost, tradice, milují ji všichni s bohatým vnitřním životem – introverti, umělci, romantikové. Je to barva znamení Ryb a může znamenat také tápání, bloudění, depresi, obětování. Modrá je nejoblíbenější barva pro skoro polovinu lidí, milují ji všichni, kteří touží po lásce a oddanosti, ale také ti, kterým se nedaří a baží po klidu, odpočinku a bezpečí. Jestliže modrou nemáte rádi, je možné, že nejste v souladu s vlastním nitrem, máte před sebou samými strach a nejste spokojení se svými současnými vztahy.
  • Černá je barva vyloženě plná významů. Na jedné straně symbolizuje smutek, zánik, smrt a noc, ale například také pokoru, vzdor, protest, opuštění vlastní individuality. Na straně druhé od pradávna symbolizovala bohatství a luxus, také například znovuzrození (vše z tohoto pravděpodobně pojí barva úrodné půdy). Černá v kombinaci s červenou tvoří pudově sexuální kombinaci, s bílou zase opačné póly jednoho celku, dualitu dokonalosti.
  • Bílá je barvou nevinnosti, vznešenosti, tělesné i duchovní čistoty, k bílému světlu mají směřovat lidské duše. Bílou vnímáme jako potenciál, nepopsaný list, vidíme neposkvrněnost a probouzí v nás tvořivost. Zároveň se dá bílá interpretovat jako symbol neurčitosti a nejistoty. Bílá barva prostě na něco čeká, sama o sobě jako by nebyla. V astrologii se pojí se znamením Raka.
  • Zlatá je barva, které nemůžeme dosáhnout jinak, než leskem. Ten pak evokuje záření, světlo. Je zvláštní, že zlatá (ne žlutá) je připisovaná žloutku, tedy i jakémusi centru života, těla. Zlaté jsou připisované symboly nesmrtelnosti, životadárnosti, pozitivní a kreativní (mužské) síly. Zlatá symbolizuje nejvyšší hodnoty, zároveň velkorysost, vznešenost, šlechetnost.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli

Články mohou komentovat pouze přihlášení uživatelé

Komentáře k článku