Zobrazit přihlášovací formulář

Démon manipulace

  • Publikováno:
Démon manipulace

Abychom předešli nevoli, je třeba si ujasnit, co rozumíme pod pojmem manipulace. Protože v současné době je často manipulátor zaměňován s agresorem a manipulovaný s obětí. Manipulace představuje nebezpečí pro okolí v případě, že je jejím původcem (nebo cílem) osoba narcistní, psychopatická nebo sociopatická. V běžných vztazích se až nebezpečně často svaluje „vina“ na manipulátora a manipulovanému je vnucována jistá bezmoc, respektive představa, že bránit se stojí obrovskou energii.

Každá informace, kterou sdělujeme za účelem dosažení svého cíle, se dá nazvat manipulací. Když říkáme partnerovi, že je nám zima, často chceme, aby ve skutečnosti vstal a zavřel okno, přidal na topení nebo nám dal svou bundu. Partner by často mohl říct, ať se víc oblečeme, zavřeme okno sami nebo že jsme se měli lépe obléci a jak to, že by nám nevadilo, kdyby byla zima jemu. Ale to se zas až tak často nestane. Ale říct by to mohl.

  • Většina lidí totiž o manipulaci ví, ale podrobit se jí je pro ně přijatelnější než případné následky nepodrobení se. Takže v takovém stavu setrvávají dobrovolně.

Představte si situaci – jedete v autě a máte propadlou STK. Zastaví vás policista při běžné kontrole, a vy spustíte litanii o tom, jak se o auto stará manžel, momentálně jste v rozvodovém řízení, že se strašně omlouváte atd. Odjedete s dvousetkorunovou pokutou a policista to raději pomine. Kdo tady kým manipuluje a jak je to vnímáno společností?

Manipulace je běžnou součástí našeho života, abychom nebyli schopni se jí bránit nebo ji provozovali v agresivním slova smyslu, je třeba, aby byla spojená s šikanou, týráním (i v nefyzickém slova smyslu) nebo jiným, společensko-patologickým jevem.

Démon manipulátor

Stejně, jako si manipulovaný může a nemusí uvědomovat, že je vlastně do něčeho, co se mu nelíbí, nucený, ne každý manipulátor si uvědomuje, že manipuluje. Spočívá tedy negativní asociace manipulátora se záměrností manipulace?

Když vezmeme jako předpoklad, že námi někdo manipuluje záměrně, můžou nastat tři případy – buď si to uvědomujeme a nevadí nám to, uvědomujeme si to a vadí nám to nebo o tom nevíme. Nejvíc nás samozřejmě zajímá bod, kdy si manipulaci uvědomujeme, to, k čemu nás vede, nám vadí a z nějakého důvodu se nemůžeme nebo neumíme vzepřít.

Jak to vypadá v praxi?

Tuto patologickou manipulaci můžeme zažívat skoro ve všech oblastech našeho života. Bývá součástí větších problémů.

  • V práci. Od kolegů nebo nadřízených (i podřízených) můžeme zažívat obdobu šikany ve škole. Může jít o zneužití pozice, využití našich slabostí apod. Takovýmto potížím se říká mobbing nebo bossing.
  • Mezi přáteli. I to se může stát – jedná se většinou o šikanu, která není zdaleka jen výsadou školních lavic.
  • Ve vztahu. Manipulace ve vztahu v tom vyloženě negativním slova smyslu je povětšinou součástí formy týrání. O tom, že nemusí a dokonce ani nebývá pouze fyzického rázu, často spočívá v časovém nebo ekonomickém omezování atd.

Proti manipulaci asertivně

Důležité je uvědomit si, že manipulace neznamená, že na nás někdo míří nabitou zbraní. Vše, co máme k dispozici, máme k dispozici oba. Jsou to slova, vůle a psychika. Manipulaci se nemůžeme bránit, pokud nejsme ochotni nést případné následky (například to, že o daného člověka, práci nebo status přijdeme), popřípadě pokud nevíme, co vlastně sami chceme a jenom víme, že toto ne.

Obecným rysem manipulačních technik je zabřednout co nejhlouběji do hovoru, kterým vás manipulátor dostává argumentačně do pasti. Mějte na paměti, že manipulátor nemá na zřeteli vaše touhy, vůli, přání nebo pocity, pokud pro vás něco dělá, tak povětšinou jenom proto, aby ve vás vytvořil pocit závazku, proto je třeba se tomu nepoddat. Může vám lichotit, může působit dojmem morální autority.

  • Manipulátoři manipulují z více důvodů. Většinou jde o lidi, kteří mají problémy s důvěrou, a tak se snaží připoutat si lidi k sobě jinými než upřímnými způsoby. Je třeba ale vědět, že manipulaci, byť nevědomou, tito lidé používají proto, že neovládají efektivnější způsob komunikace, ale také proto, že jim to vychází.

A co proti tomu tedy můžeme dělat? Není vůbec nutné kategorizovat manipulátor/nemanipulátor. Pokud nás někdo tlačí k něčemu, co sami nechceme, je jedno, jak to nazveme. Nemá cenu snažit se o změnu cizího chování nebo v ni jen pasivně doufat. To, co musíme změnit, jsou naše reakce. A to se nestane bez toho, aniž bychom věděli, co chceme, byli připraveni na změnu a stáli si za svým rozhodnutím.

Vymanit se z manipulátorského partnerského vztahu znamená rozchod nebo rozvod (popřípadě systematickou terapii). Postavit se manipulaci ze strany nadřízeného nebo kolegů znamená potenciál ztráty místa (i když by neměl). A ohledně přátel... tam je naše dobrovolnost setrvávat v manipulativním vztahu největší, ve většině případů nás nepoutají jiné závazky.

  • Navzdory současnému trendu bychom se neměli v manipulaci stavět do role oběti, prosazování vlastní vůle, názoru a potřeb patří ke každodennímu životu. Ukazování prstem na manipulátora jako strůjce našich potíží je nekonstruktivní. Je jen na nás, jak se k tomu postavíme. Stejně jako oni, máme i my v rukách většinou všechny potřebné zbraně. Jde jen o odvahu je použít.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli

Články mohou komentovat pouze přihlášení uživatelé

Komentáře k článku