Martina K. (čtyřlístek07)

mimibazar.cz/ctyrlistek07
ID 308803 IČ 74997416
Členství KŘIŠŤÁL
VZKAZ oblast Tábor

SOUHLAS se zpracováním a poskytnutím osobním údajů

Ups, tento kousek už není dostupný. Můžete vybrat z nabídky níže nebo zkuste vyhledávač.

2 ČÁST
Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovávány?
Osobní údaje budou zpracovávány strojově-elektronicky v písemné podobě- prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Práva subjektu údajů , informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci , jaké osobní údaje jsou zpracovány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále mám právo vznést námitku na zpracování, jakož i na práva na přenositelnost údajů (to je právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).
Souhlas mám právo kdykoliv odvolat,aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo č.9 odst.2 písm. A GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním emailu na adresu krakorova.martina@centrum.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením §12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Jako subjekt mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních ú
  • Značka: GDPR
  • Doposud žádný zájemce

Zaregistrujte se a provádějte okamžitě závazné objednávky