Zobrazit přihlášovací formulář

Co znamená vnitřní integrita

  • Publikováno:
Co znamená vnitřní integrita

Možná už jsme ten termín několikrát zaslechli. Většinou jsme si ho zařadili do kategorie filozofických blábolů a psychologických nejasností. Pod pojmem vnitřní integrita se ale schovává něco, co je nejen v současné době jednou z největších kvalit člověka. Přináší mu vnitřní klid a lidem v jeho okolí kromě jiného také fakt, že mají někoho, komu mohou stoprocentně důvěřovat. Co to znamená konkrétně?

Integrita znamená soudržnost a stabilitu, v psychice je to pak jistá morální zásadovost a upřímnost. Jenomže nejen navenek, ale i vevnitř. A to je to kouzlo.

Když mluvíme o upřímnosti, mluvíme o několika jejích druzích. Ale tím základním je upřímnost, kterou chováme sami k sobě. Bez toho, abychom věděli, jací jsme, co chceme a na čem na sobě pracujeme, aniž bychom si přiznali některé své stinné stránky a věděli o nich, bez toho aniž bychom byli sami k sobě upřímní ve věcech, které nemusí být zrovna nejpříjemnější, bez toho všeho nemůžeme pravou upřímnost nabídnout ani svému okolí. Dokud každou svou myšlenku nebo názor balíme do předstírání (byť za teoreticky dobrým účelem), naše pravé já se nikdy na světlo světa nedostane.

Integrita znamená, že to, co je vevnitř, je i navenek. Takže žádné „káže vodu, pije víno“. Naše názory, přesvědčení a hodnoty jdou ruku v ruce s naším chováním, činy i reakcemi. A to je někdy velmi, velmi těžké.

  • Integrita je proces. Celý život se učíme, a tak přizpůsobujeme svou osobnost tomu, co jsme se vlastně dozvěděli, jakými událostmi jsme prošli, co nás změnilo, ovlivnilo. Integrita neznamená strnulost, neznamená, že se naše přesvědčení nemohou měnit. Vždy ale musíme znát a přijmout důvod pro to, co nás vlastně změnilo.

A jací jsou lidé, kteří vědí, co chtějí, jací jsou i kam směřují, a kteří se podle toho chovají?

Jsou důvěryhodní. Nezklamou naši důvěru, pokud jim ji dáme. Nemají zapotřebí nikomu škodit, nestává se jim to ani neúmyslně. A navíc – vždy víme, co od nich můžeme čekat.

Jsou upřímní. Zjistili, že životem se prochází nejlépe bez lží a předstírání. Objevili kouzlo upřímnosti, jaká je to úleva, když nic nepředstírají a s ostatními mluví tak, jak to ve skutečnosti cítí.

Jsou opravdoví. Chodí po světě ve své nejpravdivější podobě. Řeknou, co mají rádi, co ne. Protože to ví a nezapírají.

Kdykoliv je to možné, pomohou. Většinou jsou to chodící dobré skutky. Ale ne proto, že by čekali něco na oplátku. Pochopili, že dávat je důležité, bez ohledu na to, co se dostává jim. Heslo „když můžu, pomůžu“ je jim vlastní. A často si toho ani nejsou vědomi.

Jsou pokorní. Znají svou vlastní hodnotu a tím pádem jsou ji schopní přiřadit i ostatním. Ke všem a ke všemu přistupují s otevřenou myslí a bez předsudků.

Omluví se jako první. Pokud udělali něco špatného, velmi rychle si to uvědomí a snaží se dát věci do pořádku. Neváhají s omluvou, když je za co.

Věří ostatním. Důvěru neberou na lehkou váhu. Lež má pro ně velký význam, a jakmile jim jednou zalžeme, nejsme k nim upřímní nebo je zradíme, těžko jejich důvěru získáme zpět. Možná nikdy.

Vidí, když někoho něco trápí. Nebo obtěžuje. Vnitřní integrita s sebou nese velkou schopnost empatie. Díky tomu, jak jsou lidé s touto předností schopni sebeanalýzy, jsou schopni vidět, co, jak a proč trápí ostatní. A často také i do takové míry, do jaké tomu dotyčná osoba ani sama nerozumí. Budou to oni, kdo zastaví konverzaci, když uvidí, že se někoho dotýká. Budou to oni, kdo za námi přijde a řekne, že vidí, jak se cítí.

Nehádají se kvůli neshodám. Ví, že existují situace, kdy prostě není jedna pravda, je pouze názor. A na ten má každý právo. Jsou schopní tyto situace rozpoznat a respektovat cizí názor, i když je rozdílný od jejich vlastního.

Cení si času. Jak svého, tak času ostatních. Protože moc dobře ví, že udělat si čas není v dnešní době jednoduché, a když to někdo udělá, znamená to, že se na žebříčku jeho hodnot pohybujeme velmi vysoko. Proto se nemusíme bát jim říct, že ten čas prostě nemáme. Pochopí. Protože to znají.

Články mohou komentovat pouze přihlášení uživatelé

Komentáře k článku

Kategorie