Zobrazit přihlášovací formulář

Koronavirus: Školy a školky se znovu otvírají. Co čeká děti a učitele?

  • Publikováno:
Koronavirus: Školy a školky se znovu otvírají. Co čeká děti a učitele?

Rodiče, ale i ředitelé škol a učitelé, konečně mají jasno. Ministerstvo školství včera vydalo dlouho očekávaný manuál pro znovuzahájení výuky na mateřských, základních i středních školách. Jak to bude probíhat, kolik roušek kdo musí mít a kde je děti a pedagogové budou muset nosit?

Už jen pár dní zbývá rodičům deváťáků, aby se rozhodli, zda potomka do školy pošlou a oznámili to do 7. května řediteli. Později už to nebude možné měnit. Do školy pak žáci musí nastoupit v pondělí 11. května, aby se mohli připravit na přijímací zkoušky. Rodiče dětí na prvním stupni pak na to mají jen o týden déle. Školní docházka až do konce tohoto školního roku nebude povinná. Je na rodičích, aby zvážili, zda žák nepatří do rizikové skupiny, tedy, že nežije v domácnosti s osobou starší 65 let s přidruženými chronickými chorobami, případně s osobou léčící se s onemocněním plic nebo dýchacího ústrojí.

Postupně se začínají otvírat také školky, u nich však přesný termín není dán, vše je plně v kompetenci jejich zřizovatelů, kteří budou rodiče co nejdřív kontaktovat. Ti však spolu s řediteli žádají rodiče, aby nutnost nástupu svých potomků zodpovědně zvážili. Jde totiž o poměrně rizikovou skupinu, u níž není snadné zajistit dodržování hygienických předepsaných pokynů. Primárně by tak předškolní zařízení měly do konce června navštěvovat především děti rodičů, kteří nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem. Málokdo z rodičů ale tuší, jak to vlastně nakonec bude s rouškami, rozestupy a podobně. Připravili jsme proto pro vás stručný přehled.

Podmínky pobytu žáků ve školkách

I v předškolních zařízeních bude třeba dodržovat hygienické pokyny obsažené v dokumentu Ministerstva školství. Vláda sice na začátku května schválila pro mateřské školy výjimku, děti, ani pedagogové, tak nemusí mít roušky, přesto i pro ně platí jasná pravidla. Doprovod ale roušku musí mít nasazenou po celou dobu pobytu v areálu školky, který by měl omezit na dobu nezbytně nutnou. Děti si pak neprodleně po příchodu do zařízení, ať už ráno nebo během dne, musí každý důkladně po dobu 20 až 30 sekund umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. To samé i před tím, než začnou jíst. Povinností pedagogů je na to dohlédnout. Ministerstvo navíc doporučuje organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu mateřské školy, tedy na zahradě, nádvoří a hřišti. Dle místních podmínek se mají skupiny dětí intervalově střídat, nebo musí být určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny. Zásadním preventivním faktorem by mělo být časté větrání vnitřních prostor, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Podmínky pobytu žáků na základních a středních školách

Školáci se rouškám nevyhnou. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě a navíc i sáček na jejich uložení. Povinně je však budou muset nosit jen ve společných prostorách, stejně tak jako zaměstnanci školy. Odložit roušku je možné pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. V průběhu výuky žáci ani pedagogičtí pracovníci roušky na obličeji naštěstí mít nemusí, podmínkou je však rozestup nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, například při skupinové práci, musí se roušky nosit i ve třídě. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou. To samé by mělo proběhnout i po každém vzdělávacím bloku. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Rodiče do budovy školy nemají přístup. Studenty před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a odvádí do učebny.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli

Články mohou komentovat pouze přihlášení uživatelé

Komentáře k článku